Affaldsindsamlinger ved Roskilde Fjord

Nationalparken koordinere strandoprydninger to gange årligt ved Roskilde Fjord

Resultater forår 2020

Lørdag den 21. juni mødtes omkring 200 frivillige langs Roskilde Fjords kyster.

I løbet af de to timer, som strandoprydningen tog, havde de mange frivillige samlet i alt 300 kilo skrald.

Det var især haglskåle, cigaretskodder, dåser og plastikemballage, som havnede i affaldssækkene.

Læs mere: 300 kilo affald samlet langs Roskilde Fjord

Resultater efterår 2019

Mere end 200 frivillige deltog i årets efterårets affaldsindsamling d. 21. septmber 2020. Der blev indsamlet ca. 450 kg affald heriblandt 8200 cigaretskodder.

 

Resultater forår 2019

Mere end 350 frivillige i alderen 1-91 år troppede op til årets strandoprydninger ved Roskilde Fjord. Denne gang var der frivillige tovholdere på i alt ni strækninger!

På de to timer, som arrangementet varede, blev der i alt indsamlet 1 ton skrald - hvoraf 73 % var plastik.

Læs mere om forårets strandoprydning

Resultater efterår 2018

I efteråret 2018 deltog mere end 200 frivillige i strandoprydningerne omkring fjorden, hvor der blev samlet ca. 1335 kg affald.

Den største andel af det affald, der blev fundet var plastik!

Læs mere om indsamlingen i 2018

Forskningsprojekt om plastik

Roskilde Fjord var i 2016-2018 udvalgt som model for, hvordan plastikforurening kan undersøges i et naturligt økosystem, og hvordan et lokalsamfund kan være med til at beskytte imod plastforurening. Tovholderen bag projektet var organisationen Plastic Change. I projekt Plastfri Roskilde Fjord har Plastic Change sammen med forskere kortlagt fjorden for indhold af plastik i alle de økologiske matricer: kysterne, vandsøjlen, fjordbunden, diverse organismer.
Kilder og årsager til forureningen blev kortlagt og det blev undersøgt, hvad det betyder for det lokale økosystem. Efter tre år med forskning, formidling og vidensdeling omkring plastikaffald i fjorden, har nationalparken overtaget koordineringen af de årlige strandrensninger.