Udvikling og samarbejde

Alle nationalparkens projekter bliver til gennem samarbejde og frivillige aftaler - og mange lokale fællesskaber og foreninger er med til at udvikle nationalparken. Du kan være med!

Projekter i nationalparken

Stenrev, vandhuller og græssende dyr. Shelters, stier og kanoer. Kunst, kultur, formidling og undervisning. 

I hverdagen arbejder nationalparkens sekretariat med mange forskellige projekter inden for de seks indsatsområder i Nationalparkplan 2017-23: Natur & Landskab, Kulturhistorie & Kultur, Friluftsliv, Formidling, Undervisning & Forskning, samt Lokalsamfund, Erhverv & Turisme.

Se udvalgte projekter

Læs Nationalparkplanen

Dyk ned i nationalparkplanen 2017-23. Planen er grundlaget for nationalparkens arbejde.

Ny forskning

Nationalparken er involveret i forskningsprojekter med forskellige samarbejdspartnere - og der findes også allerede en del forskning fra området.