Kornerup Ådal

Kornerup ådal er dannet af smeltevandsfloder. Dalen skaber i dag en sammenhængende grøn og blå korridor fra den sydlige del af nationalparken og helt ud til Roskilde Fjord. Tag på vandretur ad Skjoldungestierne ind gennem landskabet og prøv kræfter med trækfærgen over Kornerup Å.

Søer som perler på en snor

I Kornerup Ådal ligger Kornerup Sø, Buesø, Svogerslev Sø, Lille Kattinge Sø og Store Kattinge Sø som perler på en snor, hvorefter Kornerup Å løber ud i Kattinge Vig. I Ådalen finder du mange forskellige naturtyper med stor biodiversitet og søerne huser en artsrig fiskebestand.

I den vifteformede dal finder du både Skjoldungestierne, en udkigspost over Lille og Store Kattinge Sø, samt den meget populære trækfærge over Kornerup Å.

Udpeget til geologisk hotspot

København Universitet har udpeget dalene omkring Kornerup til et geologiske hotspot. Terrænformerne omkring Kornerup er nemlig dannet af smeltevandsfloder, der bl.a. afvandede store partier af dødis på Midtsjælland. Det har dannet et morænelandskab med mose- og søfyldte lavninger. Kornerup Ådal er et godt eksempel på et en mosaik af naturtyper, der fungerer som spredningsveje for dyr og planter i landskabet.

Stor biodiversitet

I Kornerup Ådal findes naturtyperne fersk eng, overdrev, rørsump, starsump, ellesump samt skov. Der er stor biodiversitet med blandt andet fredede orkidéer, maj-gøgeurt og kødfarvet gøgeurt, og lokalt udbredte plantearter, blandt andet gul frøstjerne, vandpeberrod og kær-fnokurt. Kornerup Sø, Buesø og Svogerslev Sø huser en artsrig fiskebestand med skalle, brasen, aborre, hork, sandart, rudskalle, regnløje, gedde, ål, karpe, suder og karusse.

Et af landets mindste kirketårne

Landsbyen Kornerup ligger på Næppet og er derfor højt i landskabet med udsigt ned over ådale mod både øst og mod vest. Landsbyen er en rækkelandsby, og strukturerne fra tiden før udskiftningen er tydelige i landskabet i form af gamle gærder og vejforløb. Kornerup blev udskiftet i 1803. Kornerup Kirke har et af landets mindste tårne.

Trækfærgen

Trækfærgen over Kornerup Å er på kort tid blevet utrolig populær. En af de dejlige ting ved færgen er, at den ikke ligger lige op af veje og bebyggelse. Du kan kun komme til trækfærgen til fods; fra østsiden kommer via Skjoldungestien og fra vestsiden fra Hesselbjerggaard. Skilte med pile til trækfærgen viser vej i landskabet.

Udkigspost

Du kan nyde udsigten fra en bænk på toppen af bakken Hesselbjerg, hvor der er smuk udsigt til både Lille Kattinge Sø og Roskilde Domkirke.

Rosenhaven på Kornerupgård

Øst for bykernen ligger Kornerupgård, som har den smukkeste rosenhave med over 600 rosensorter. Skjoldungestien går forbi den og i juni og juli er der åben have.

Mere viden om Kornerup

Du kan finde forskelligt informationsmateriale omkring stierne, aktiviteterne og det geologiske landskab omkring Kornerup via nedenstående links:

Kort over Skjoldungestien med trækfærgen

Spor i landskabet ved Hesselbjerggård

Rosenhaven på Kornerupgård

Notat om geologiske hotspots i nationalparken - KU

Aktiviteter

Der går flere stiforløb gennem Kornerup ådal. Læs de forskellige muligheder for friluftsaktiviteter ved at gå videre til vores side med aktiviteter via nedenstående link:

Skjoldungestien

Trækfærgen

© Foto: Fugletårn og Skovgærdet; Camilla van Deurs. Udsigt over Fjorden og Havørn; Ole Malling.