Bidstrup Skovene

Bidstrup Skovene er en del af Skovhøjlandet, som er Sjællands næststørste skovområde. Skovene er varierede med bakker og åbne overdrev og huser et rigt dyreliv med bl.a. hasselmus og masser af sommerfugle. Her er mulighed for skovture og masser af friluftsliv.

Store Løvskove

Bidstrup Skovene ligger i 100 meters højde og er den statsejede del af det store midtsjællandske skovkompleks. Det bakkede, varierede skovlandskab indeholder både skove, overdrev, skovenge, moser og søer. Ud af bakkerne springer kilder og skovene gennemskæres af rene bække og åer. Området er dækket af en blanding af løvtræer, med bøg som den dominerende art, men du kan også se eg, ask, elm, ahorn og kirsebær. I tidens løb er der plantet en del gran i skoven. Den særlige flora og fauna er baggrund for, at skovområdet er udpeget til Natura 2000 område.

Historie

Bidstrup Skovene har en lang og spændende historie, som er afmærket i landskabet ved bl.a. landsbyer, lysninger, vejforløb og gærder. I middelalderen var Bidstrup Skovene Roskildebispens ejendom og skoven er opkaldt efter bispens borg; Bidstrup. Senere overgik skovene til kronen, og efter reformationen var skovvejen fra Roskilde til Haraldstad, kaldet Valdemarsvej, forbeholdt kongehuset og statsmagten.

Grævlingen, hasselmusen og alle de andre dyr

Der er både rådyr, dådyr og krondyr i Bidstrup Skovene. Du kan også opleve ræve, egern, mus og grævlinge. Sidstnævnte ses oftest om aftenen, når de skal ud og finde føde. Skovmåren trives også i skovene, men kommer derimod mest ud tidligt om morgenen om sommeren. Går du en tur i Bidstrup Skovene kan du høre en masse sangfugle - og opleve rovfugle som bl.a. musvåge, spurvehøg og rød glente.

Bidstrup Skovenes mange vandhuller og søer er et godt levested for frøer og padder, som du kan høre kvække i forsommeren. Vådområderne vrimler også med sommerfugle, hvorbiblandt engperlesommerfuglen er en af de sjældne.

Hasselmusen er den mest berømte beboer i skovene. Den er på rødlisten over truede arter og Naturstyrelsen gør en særlig indsats for hasselmusen. Navnet snyder lidt, da det slet ikke er en mus, men i virkeligheden Danmarks eneste medlem af syvsoverfamilien.

Skoveenge

I Bidstrupskovene er der bevaret gamle skovenge, der danner smukke lysninger. Sådanne lysninger kan kun bevares ved græsning eller slåning. Langs kanten af engene bliver de gamle løvtræer dybkronede og skaber en helt særlig stemning.

Avnsø

Om sommeren kan du bade i den rene sø Avnsø, som er 6-8 meter dyb. Der er en badebro, samt borde og bænke, hvor du kan spise din medbragte mad. Søen er blot et af eksemplerne på et stort dødishul i det bakkede terræn.

Elverdamsdalen

I Storskov finder du smeltevandsdalen Elverdamsdalen. Hvis du går turen fra den forsvundne landsby Lerbjerg til Hvalsø har du god udsigt ud over den. Hvis du kigger dig tilbage kan du mange steder også få øje på Lerbjergtårnet, der med sine 170 meter stikker op over skoven.

Mere viden om Bidstrup Skovene

Naturstyrelsen har udarbejdet forskelligt informationsmateriale om Bidstrup Skovene. Du finder flere oplysninger om natur, kultur og aktiviteter på deres hjemmeside eller via nedenstående links.

 

Folder med kort over Bidstrup Skovene

Naturstyrelsens naturguide: Bidstrup Skovene

Miljøstyrelsens Artsleksikon

Aktiviteter

Der findes mange forskellige muligheder for friluftsliv i Bidstrup Skovene. Du finder både stier, shelters, mountainbikeruter, rideture - og rene søer. Hop videre til vores side med aktiviteter og læs om mulighederne:

Vandreruter

Cykelture

Mountainbikerute

Ridesti

Overnatning i det fri

Tadre Mølle

I Elverdamsdalen i Bidstrup Skovene finder du den gamle vandmølle Tadre Mølle, der er et centralt kultur- og naturhistorisk formidlingssted i nationalparken.

Læs mere om besøgsstedet her eller på deres egen hjemmeside.

© Foto: Bøgetræer; Ole Malling, Engperlesommerfugl; Thomas Vestergaard-Nielsen, Avnsø; Anette Gundlach, Skovløberen og Rideture; Ole Malling, Mountainbike; Lejre Kommune