Ud på fjorden

Roskilde Fjord er et helt særligt naturområde og fylder hele 36% af nationalparkens samlede areal. Her kan du orientere dig om fjordens færdselsregler og retningslinjer for hensyn til fuglelivet.

God adfærd på fjorden

Nationalpark Skjoldungernes Land er den eneste danske nationalpark, hvor fjordlandskabet er repræsenteret. Roskilde Fjord rummer et rigt fugleliv og en varieret natur både over og under vandoverfladen, på øer og holme og langs kysten. Samtidig er fjorden et indbydende og benyttet sejlvand for sejlere, kajakroere, surfere mv.

På vandet har du som udgangspunkt lov til at færdes frit, så længe du overholder sejladsforskrifterne. De gælder for alle fartøjer på vandet - også robåde, kanoer og kajakker. Vær dog opmærksom på, at stat, politi og kommune kan regulere muligheden for at sejle, surfe eller ro på havet. Roskilde Fjord er udpeget til internationalt natur- og fuglebeskyttelsesområde. Det forpligter alle, der færdes på og omkring fjorden, til at vise hensyn til fjordens fugleliv og særlige natur. Det er herudover vildtreservat, og der gælder derfor særlige regler for færdsel.

 

Det må du på vandet

  • Sejle tæt på øer og holme uden for fuglenes yngletid (fra 1. april til 15. juli skal du holde 50 m afstand)
  • Holde god afstand til ørnereden ved Bognæs fra 1. februar til 31. juli (fredningszonen er markeret fra vandsiden med gule kryds og røde bøjer)
  • Sejle med 8 knob i motorbåde i særligt sårbare områder – se hvor på kortet "God tur på Roskilde Fjord".
  • Sejle med 5 knob i motorbåd, når du er mindre end 300 meter fra kyst.
  • Vandscooter o.l. er ikke tilladt på fjorden.

Det må du ved fjordkysterne

  • Færdes til fods langs vandkanten. Dog ikke i ynglesæsonen (1. april til 15. juli), hvor øer fredet for færdsel til fods også langs vandkanten og 50 meter ud i vandet.
  • Holde hunden i snor fra 1. april til 30. september, og altid hvis der er græssende husdyr.
  • Tage kortvarrige ophold, hvor der er mere end 50 m til privat bebyggelse.
  • Overnatte på shelterpladserne langs fjorden – se kortet "God tur på Roskilde Fjord"

Gode friluftspots

Rundt om fjorden ligger en række hyggelige havne, hvor du kan sætte i og lægge til, finde vand, toiletter og ofte også indkøb. Via Fjordstien kan du vandre eller cykle omkring fjorden. Der er mulighed for at overnatte på en af fjordens primitive telt- og shelterpladser. Læs mere om de gode friluftsspots og se kort i folderen:

Folder: God tur på Roskilde Fjord

Kend din effekt

I Danmark har mere end 75 % af alle voksne deltaget i vandorienterede friluftsaktiviteter i 2018-19 – og interessen er stigende. Friluftsliv har gode effekter på folks sundhed og velvære, og samtidig er balancen mellem benyttelse og beskyttelse altid aktuel.

De forskellige friluftsaktiviteter påvirker fuglelivet forskelligt. Surfere og motorbåde bevæger sig ofte hurtigt og ændrer pludselig retning, hvilket skræmmer mange fugle væk. Svaners flugtafstand til windsurfing kan være helt op til 1.000 meter. Det betyder, at selv en enkelt surfer eller en hurtigtsejlende motorbåd, kan fortrænge fuglene fra store dele af fjorden, og dermed fra deres mulighed for at finde føde og hvile. Du kan reducere din effekt på fuglene, ved at sejle langt fra kyster og vige, og ved at begrænse dit sejlområde mest muligt. Og så skal du aldrig sejle hen mod fugleflokke på vandet.

Selvom fuglene ofte ikke har en stor flugtafstand til kajakker og langsomtsejlende joller, så kan færdsel på lavt vand eller ved uforstyrrede kyster stadig give store forstyrrelser af fuglelivet. Særligt i fuglenes ynglesæson om foråret og sommeren skal man holde god afstand til øer og holme. Selv en enkelt kajak eller lystfisker kan skræmme en hel ynglekoloni væk, så rederne ligger ubeskyttede hen. Også løse hunde skaber stor opstandelse hos fuglene, selv om hunden ikke kommer ind i redeområderne.

Oplev fjorden i nationalparken

Tekst: Mikkel Eeg
© Foto: Ole Malling, INSP! Media / Andreas Elkjær, Sofie Clauson-Kaas
© Video: Nynne Sørgaard