Ud i det åbne land

En stor del af Nationalpark Skjoldungernes Land består af græsningsarealer, overdrev og marker, og her finder du et net af markveje til skønne oplevelser i naturen. Læs om adgangsreglerne i det åbne land her.

God adfærd i det åbne land

I Nationalpark Skjoldungernes Land er der flere større områder med åbent land - bl.a. Gl. Lejre, Gevninge, Herslev og ved Særløse Overdrev.

Det er ikke tilladt at færdes på dyrkede marker, heller ikke brakmarker, stubmarker eller marker, som ikke er sået om vinteren. Du må heller ikke færdes eller opholde dig i rørbevoksninger. Til gengæld er der masser af muligheder på udyrkede arealer. Udyrkede arealer er fx heder, enge og overdrev.

Når du skal skelne mellem dyrkede og udyrkede arealer, så tænk på, om arealet er i drift. Hvis ja, så er det højst sandsynligt et dyrket areal. I praksis kan det være svært at skelne mellem eksempelvis brakmarker, enge og overdrev. Er du i tvivl, så spørg ejeren om lov.

Hunde skal altid være i snor på udyrkede arealer.

 

Det må du på veje og stier

 • Færdes til fods og cykle på veje og stier hele døgnet, også på markveje. Handicappede må anvende kørestole, også trehjulede knallerter.
 • Ride på veje og stier ved mindre ejeren har skiltet imod det.
 • Gå med hund i snor på private markveje og stier.

Ejeren kan dog forbyde adgang med skiltning, hvis:

 • Det i særlig grad generer privatlivets fred.
 • Det generer den erhvervsmæssige udnyttelse af området.
 • Der er behov for at beskytte plante- og dyreliv.

Det må du på offentlige udyrkede arealer

 • Du må færdes til fods, trække cyklen, barnevognen og anvende trehjulede knallerter på udyrkede arealer hele døgnet.
 • Du må opholde dig på udyrkede arealer, når der er mere end 50 meter til bygninger. Det er ikke tilladt at slå telt op.
 • Du må færdes til fods på indhegnede arealer, også hvis der er græssende dyr. Adgang er kun tilladt gennem låger, led og lignende.

 

Det må du på privatejede udyrkede arealer

 • Du må færdes til fods, trække cyklen, barnevognen og anvende trehjulede knallerter på udyrkede arealer, uden indhegning, fra kl. 6 til solnedgang.
 • Du må opholde dig på udyrkede arealer, når der er mere end 150 meter til bygninger. Det er ikke tilladt at slå telt op.
 • Du må færdes til fods på indhegnede arealer, hvis der ikke er græssende dyr. Adgang er kun tilladt gennem låger, led og lignende. Der er ikke adgang, hvis ejeren har forbudt det ved skiltning.

Det er muligt for ejeren midlertidigt at forbyde adgang til veje og stier i det åbne land og udyrkede arealer på dage:

 • Hvor der holdes selskabsjagt (organiseret jagt med et større antal deltagere)
 • I perioden 16. maj til 15. juli fra kl 6 til kl 7, når der er bukkejagt.
 • Hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde.

Oplev det åbne land i nationalparken

Tekst: Sofie Clauson-Kaas
© Foto: Ole Malling, Thomas Vestergaard-Nielsen, Ida Lehrmann