Tag til stranden

Nationalparkens 99 km lange kystlinje giver gode muligheder for at få saltvand i håret og se masser af fugle. Her kan du læse om adgangsreglerne ved fjorden.

God adfærd ved kysten

Roskilde Fjord i Nationalpark Skjoldungernes Land er et helt særligt naturområde. Det er udpeget som EF-Naturbeskyttelsesområde og er samtidig på top 10 over mest benyttede steder til blåt friluftsliv i Danmark. Vis hensyn til fuglelivet og søg derhen, hvor friluftsfaciliteterne er bedst. Fx ved Roskilde Havn, Boserup Skov, Salvad Parken eller Vigen Strandpark.

Færdsel på strande og kyster skal ske til fods. Det er tilladt at trække cykel, barnevogne samt for handicappede at anvende kørestole og trehjulede knallerter (dog ikke på klitfredede arealer). I nogle perioder har du også mulighed for at ride.

Husk at din hund skal være i snor i perioden fra den 1. april til den 30. september. Hunde skal altid føres i snor, hvor der er græssende dyr.

 

Det må du på stranden

  • Du må færdes til fods langs stort set alle strande hele døgnet. Også selvom stranden er privatejet*.
  • Du må opholde dig på strande i kortere tid dvs. ikke over en dag, men det må gerne være i nattetimerne. På privatejede strande skal der mindst være 50 meter til ejerens beboelse, for at du må slå dig ned.
  • Du må overnatte på stranden, men ikke i telt o.l. Du må gerne etablere et primitivt ly eller overnatte under åben himmel. Husk, at der skal være mindst 50 meter til ejerens beboelse på privatejede strande.
  • Du må bade ved stort set alle strande. Tager du ophold på stranden, skal du huske, at der skal være mindst 50 meter til ejerens beboelse, hvis stranden er privatejet.
  • Du må samle urter og tang mv., langs stort set alle strande. Du må tage omkring en posefuld.
  • Du må lave bål og bruge kogeapparater på stranden, hvis der ikke er bevoksning. Bål kan dog være forbudt. Tjek brandlovgivningen og kommunens brandvedtægter.
  • Du må lægge din båd uden motor op på stranden, hvis du vil gøre kortvarigt ophold. Fx din kajak. På Roskilde Fjord må du ikke gå i land på øer og holme i fuglenes yngleperiode fra d. 1. april til d. 15. juli.
  • Du må ride på strande fra den 1. september til 31. maj, hvis der er lovlig adgang. Det vil sige, at du skal kunne komme til stranden ad veje og stier, hvor ridning er tilladt.
  • Du må gerne cykle og ride på lovligt anlagte veje langs kysten.

*På strande som er udlagt som have eller inddraget under erhvervsvirksomhed før 1916 eller som fungerer som have- eller forsvarsanlæg har du som udgangspunkt ikke ret til at færdes og opholde dig på. En god tommelfingerregel er, at du må færdes og opholde dig på strande, som består af sten og sand. Har stranden karakter af en have, skal du ud i vandkanten, for at du lovligt må passere.

Tag ekstra hensyn i fuglenes yngletid

Sam Christensen er nationalparkens sejlende medarbejder og Naturstyrelsens opsynsmand på Roskilde Fjord. I videoen fortæller han om sit arbejde med at sætte skilte op på øer og holme.

På skiltene fremgår det, at der er adgang forbudt på øer og holme i fuglenes yngletiden fra 1. april til 15. juli - inklusiv i en 50 meter zone rundt om øer og holme.

De særlige regler i yngletiden skal sikre gode forhold for fuglene, som bygger reder på jorden. De er nemlig nemme at skræmme - og hvis de flygter fra reden, bliver æg og unger et nemt bytte for fx sølvmåger.

Tekst: Sofie Clauson-Kaas
© Foto: Ole Malling, INSP! Media / Andreas Elkjær, Malene Bendix
© Grafik: Friluftsrådet
© Video: Nynne Sørgaard