Tag i skoven

1/3 af af nationalparkens landareal er dækket af skov og byder på mange fantastiske oplevelser. Her kan du læse om adgangsreglerne i offentlige og private skove.

God adfærd i skoven

I Nationalpark Skjoldungernes Land findes to offentlige skove: Boserup Skov og Bidstrup Skovene. Det er her du finder de bedste muligheder for at dyrke friluftsliv og opleve naturen. De andre skove er privatejede.

Færdsel i skoven skal ske til fods eller på cykel, og handicappede må anvende kørestole, samt trehjulede knallerter. Når du skal ind i skoven, må du kun passere stengærde, jordvolde eller hegn, hvis der er en åbning

Din hund må gerne komme med på skovtur, men skal altid være i snor.

Større aktiviteter

Organiserede aktiviteter i skoven kræver ejerens tilladelse, hvis der er mere end 30 deltagere. Skoleklasser og spejdere skal have tilladelse, hvis deltagerantallet overstiger 50. Dette gælder også selvom færdsel og ophold sker i overensstemmelse med øvrige regler.

 

Det må du i de offentligt ejede skove

 • Du må færdes til fods, cykle og gøre ophold døgnet rundt.
 • Du må færdes til fods overalt i skoven, både på veje og stier og i skovbunden. Du må dog ikke færdes i haver eller på dyrkede arealer. 
 • Du må gerne færdes inden for kreaturhegn
 • Du må gøre ophold, hvis der er mindst 50 meter til beboelsesbygninger.
 • Du må cykle og køre på trehjulede knallerter på alle egnede veje og stier. Mountainbike opfodres til at holde sig til anlagte MTB-spor.
 • I Boserup Skov må du overnatte i opsatte shelters. Se på www.udinaturen.dk om pladsen skal bookes. Du må ikke slå telt op i Boserup Skov. 
 • I Bidstrup Skovene må du overnatte i opsatte shelters. Se på www.udinaturen.dk om pladsen skal bookes. Du kan også booke teltlejrpladsen ”Rævemosen”.  Du må ikke slå telt op andre steder i Bidstrup Skovene.
 • Du må overnatte direkte i skovbunden på liggeunderlag, i sovepose, i hængekøje eller under regnslag.
 • Du må kun bruge åben ild eller kogeapparater ved indrettede bålpladser.
 • Du må bade i skovens vandløb og søer medmindre andet fremgår af skiltning
 • Du må kælke og løbe på ski på veje, stier og i skovbunden.
 • Du må skøjte og færdes på is, med mindre andet fremgår af skiltning.
 • Du må samle nødder, bær, svampe, frø, kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav fra skovbunden til eget forbrug. Du må samle omkring en posefuld. Vær opmærksom på atnogle plantearter er fredet f.eks. orkidéer, som derfor ikke må indsamles. 
 • Du må ride på asfalterede veje, stenlagte veje, på grusveje over 2,5 meter og på andre veje og stier. Du må også ride i skovbunden undtagen på dyrkede arealer, i unge bevoksninger, på gravhøje eller andre fortidsminder.

Det må du i de privatejede skove

 • Du må færdes til fods og cykle på egnede veje og stier i private skove fra kl. 6 til solnedgang.
 • Du må gøre ophold på veje og stier, hvis der er mindst 150 meter til beboelses- og driftsbygninger.
 • Du må kun færdes til fods og opholde dig i skovbunden, hvis du har spurgt ejeren om lov.
 • Du må samle nødder, bær, kogler, svampe, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav, hvis du kan nå dem fra stier og veje. Du må samle omkring en posefuld.
 • Du må kun overnatte i private skove og med ejerens tilladelse. –også hvis det er en lejrplads eller et shelter, medmindre ejeren har meddelt andet.   
 • Du må kun tænde bål og bruge kogeapparater med ejerens tilladelse.
 • Du må ride på private fællesveje, der fører gennem skoven. Ellers kræver ridning altid ejerens tilladelse. Flere privatejede skove har ridekortordninger

Det er kun tilladt at markedsføre og annoncere arrangementer i privatejede skove – uanset arrangementets størrelse – hvis du har anmeldt aktiviteten til ejeren senest 14 dage før, du annoncerer.

Det er ikke tilladt at færdes i indhegnede bevoksninger, indhegnede klitter, rørbevoksninger, planteskoler, arealer med landbrugsafgrøder, udyrkede arealer, haver og gårdspladser, der ligger inde i skoven.

Hvis skoven er under 5 hektar, må skovejeren lukke den af for offentligheden. Hvis ikke der er skilte, som begrænser eller forbyder færdsel og ophold, må du gerne være der.

Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde.

Spørg ejeren om lov

Husk at ejeren gerne må give lov til mere end hvad, der står i loven. Det kan derfor altid betale sig at spørge om lov til at færdes på privatejet jord. Spørg altid, hvis du er i tvivl. En venlig henvendelse giver ofte et positivt resultat.

Du kan finde kontaktoplysninger på alle lodsejere via følgende hjemmeside:

 1. Gå ind på hjemmesiden: https://www.ois.dk/
 2. Zoom ind på kortet til du ser den ejendom, som du ønsker ejerens navn på
 3. Enten indtaster du kommunenavn og adresse eller også placerer du markøren på skoven/det ønskede areal og venstreklikker
 4. På skærmen kommer spørgsmålet: ”Ønsker du ejendommen xxxxx vist i OIS?”
 5. Tryk ”OK” og oplysningerne vises
 6. Ofte står der kun et navn, men ingen telefonnumre e.l., men dette vil som regel kunne findes via www.krak.dk

Tekst: Sofie Clauson-Kaas
© Foto: Ole Malling, Hans Henrik Erhardi, Mikkel Gerken, Martin Kunzendorf
© Grafik: Friluftsrådet