Oplev Bondestenalderen

Publiceret 23-02-2021

Få et indblik i hvordan man levede i Bondestenalderen

KLASSETRIN: 4.-6. klasse

FAG: Historie, Natur/teknologi, Håndværk og Design

PROGRAM:

9:45-10: Ankomst og 10-mad

10-12:30 Undervisning og aktiviteter

12:30-13 Elever spiser egne madpakker

LOKATION: Bidstrup Skovene i Lejre Kommune eller Boserup Skov i Roskilde Kommune

INDHOLD

I dette forløb skal eleverne få en fornemmelse af overgangen fra Jægerstenalder til Bondestenalderen. Skovområder ryddes og jorden dyrkes med afgrøder der kan brødføde mange hen over vinteren. Gravmonumenterne vokser frem og præger stadig landskabet idag. Eleverne får indblik i hvorfor det var vigtigt at ære forfædre og mødre. De bar livsnødvendig visdom gennem generationer. Landbrug og nye råstoffer gør os mere avanceret og præger vores måde at præsentere os for både guder og fremmede. Samfundet begynder så småt at få den form vi kender i dag.

Vi kigger på landskabet og finder et godt sted at slå os ned. Hvordan læste bondestenalder manden eller kvinden landskabet? Hvor var der gode muligheder? Hvad kan spises? Det var vigtigt for bondestenalderens folk at pryde sig og derigennem ære naturen. Eleverne skal arbejde med fremstilling af smykker og jagtamuletter udarbejdet af f.eks., ler, muslinger, træperler, kogler m.m. Vi sanker vilde urter, der blandes med frugt- og nødder, der laves til en lækker grød over bålet. Mens vi spiser grøden fortælles der historier om jagtlykke og spændende metaller fra østen.  

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMRÅDER

N/T: Naturen lokalt og globalt / Natur og Miljø / Jordklodens forandringer

Historie: Samfund / Det lokale, regionale og globale

Håndværk og Design: Teknikker og materialer

PRIS 1500 Dkr. + moms

MERE INFO OG BOOKING

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 2124 2863

BAGGRUND

Bondestenalderen omfatter tiden 4000 – 1700 f.Kr. Jægerfolkene i Danmark havde længe haft kontakt med bondesamfund i Mellemeuropa, men først omkring 4000 f.Kr. begyndte jægerne her i landet at dyrke jorden og holde husdyr. Skovområder blev fældet, afbrændt og erstattet af kornmarker. Kvæg, gris og får dukkede op som husdyr. Den store forandring fra livet som jæger var, at man nu kunne fremstille fødevarerne selv. Kystfiskeriet var dog stadig godt, og bondebefolkningen supplerede landbruget med jagt og fiskeri. Bøndernes gravmonumenter i form af stendysser og jættestuer blev opført over alt i landet. Dem kan man stadig se mange steder i det danske landskab.

 

Kulturhistorisk Billede fra Nordens Oldtid, Ved T. Sillasen Tavle I. Gyldendal, 1925.

Yngre stenalder (år 4000 - 1700 f.v.t.): Her ses et landskab med to runde hytter, skov, marker og græsningsarealer til dyr. I baggrunden ses desuden en stendysse – et gravkammer bygget op af sten. Overalt ses arbejdende mennesker. Kvinderne kliner hytterne med ler, laver lertøj og maler mel mens mændene er i marken, går på jagt, passer dyr og sliber sten til forskelligt værktøj. Nogle børn leger, passer dyr og ser de voksne arbejde.