Sonnerupgaard

Sonnerupgaard Gods huser i dag hotel, kursus- og konferencecenter og festlokaler. Rundt om godset kan du opleve voldstedet og gå tur.

Historie

Sonnerupgaard ligger midt i et stort, kuperet landskab omgivet af skove, bakker, enge og vådområder. Ved godset finder du et ældgammelt egetræ, som blev fredet i 1933. Sonnerupgaard omtales første gang i 1341 og har gennem tiden været ejet af flere af landets adelsslægter, fx slægterne Bille, Trolle, Urne og Parsberg - hvor den sidste er mest kendt for at være ham, der huggede næsen af Thyco Brahe. 

Før 1731 lå Sonnerupgaard på et voldsted omgivet af voldgrave på alle fire sider. Den gamle gård brændte i 1731. Efter branden blev gården flyttet til sin nuværende placering. Den nuværende hovedbygning er fra 1878. Du kan besøge voldstedet, hvor det gamle gods lå, bag de nuværende bygninger. En lille bro fører over voldgraven til voldstedet, som man i gamle dage kaldte "Den brændte grav" fordi et menneske omkom i flammerne, da gården brændte.

Skovene omkring Sonnerupgaard. Foto: Kristoffer Joel Poulsen.

Nyt liv i det gamle gods

I dag er Sonnerupgaard God hotel, kursus- og konferencecenter og det er muligt at leje hovedhuset eller staldlængerne til bryllupper, fødselsdage og andre fester. Der er plads til arrangementer for 20 - 1000 personer. På godsets jorde dyrkes landbrug og skovbrug.

På tur

Det bakkede landskab omkring Sonnerupgaard Gods indbyder til cykel- og vandreture. Via bittesmå landeveje, skovstier og markveje kan du tage turen ned til Tadre Mølle og Aastrup Kloster. Rundt om godset findes godsets park, Sonnerup skov, Tadre Skov og Engskoven, samt markveje, hvor man kan gå tur.

Rigt dyreliv

Du kan opleve et rigt dyreliv i skovene og det åbne bakkeland. Her finder du pattedyr som rådyr, dådyr, husmår, egern, hare, ræv, grævling, lækat, ilder, brud og flere arter af flagermus. Af fugle ses fx musvåge, hvepsevåge, spurvehøg, tårnfalk, natugle, stor flagspætte, spætmejse, ringdue, skovsneppe, fiskehejre, grågås, gråand, grønbenet rørhøne, agerhøne, fasan, gøg, nattergal og mange arter af småfugle.

Fredninger

Sonnerupgaard er omfattet af følgende fredninger og naturbeskyttelse:

  • Sonnerupgaard er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø
  • Sonnerupgaard er sammen med Aastrup Kloster omfattet af en af landets største sammenhængende landskabsfredninger.
  • Den store eg ved hovedgården blev fredet i 1933.

Fakta

Sonnerupgaard Gods
Tølløsevej 53
4330 Hvalsø

Telefon: 4640 9531
E-mail: Obfuscated Email
Læs mere på Sonnerupgaards hjemmeside