Ridestier

I nationalpark Skjoldungernes Land indbyder det kuperede landskab til en dag til hest. Der findes flere muligheder for at tage en ridetur - bl.a. den smukke tur på ridesporet gennem Bidstrupskovene.

Oplev nationalparken fra hesteryg

Der er mange muligheder for at opleve Nationalpark Skjoldungernes land til hest. Ridestierne strækker sig til omkring 60 km rundt i nationalparken - på både offentlige og private arealer.

Både i Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner findes rideklubber, som du kan blive medlem af.

Ridestien i Bidstrup Skovene

I Hejede Overdrev og Avnstrup skov har Naturstyrelsen markeret en 8,5 km lang ridesti, som fører dig langt ind i skoven. Ruten er markeret med hvide hestesko på træerne.

Der rides på skovbunden, så stien er fuld af sten, grene og kan i perioder være blød og tung. 

Se kort over ruten i folderen her

Få mere information og koordinator til GPS på 'Ud i naturen' her

Ridetur i offentlig skov

På statens arealer er det tilladt at færdes til hest på mange veje og stier - og det er som hovedregel gratis.

I de offentlige skove må du normalt ride i skridt, trav og tølt på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje, der er bredere end 2,5 meter. Og på andre veje, hvor det ifølge skilte er tilladt. Der må også rides i skovbunden – dog ikke i områder med nye planter og unge træer. Der må ikke rides på gravhøje og andre fortidsminder eller skovens marker, indhegninger mv.

Private skov- og naturområder

Ridning i et skov- eller naturområde kræver ejerens tilladelse, og ejeren kan kræve betaling. Mange af ejendommene i nationalparken sælger ridekort, hvormed du får tilladelse til at ride på afmærkede veje og stier.

Et af de særlige steder, hvor du kan søge om et ridekort er hos Ledreborg. Kortet giver adgang til Ledreborg Skovenes veje, ridestier og enkelte ridemarker. Læs mere på deres hjemmeside her

Bæredygtigt friluftsliv

En opgave for nationalparken er på en gang at styrke mulighederne for friluftsliv i området og samtidig bevare og styrke naturen i nationalparken. Tag hensyn til naturen og andre brugere - færdsel med omtanke er til glæde for alle!

Nationalparken arbejder på at udvide mulighederne for at komme rundt i nationalparken til hest.

God færdsel i naturen

I naturen findes flere regler for ridning i både skove, på stranden, i det åbne land og ved søer.

Læs Naturstyrelsens guide til 'takt og tone på hesteryg'

Læs om de generelle regler for færdsel i naturen