Planer, beretninger og rapporter

Her på siden kan du komme et spadestik dybere og læse det materiale, som danner grundlag for Nationalpark Skjoldungernes Lands arbejde. Du kan også finde link til lovtekster og bekendtgørelse.

Information om bestyrelse og råd findes på siden her hvor referater fra bestyrelses- og rådsmøder også foreligger.

Nationalparkplan 2017-2023 med bestyrelsens satningsområder og Nationalparkens årlige beretninger giver et rigtigt godt billede af den måde, Nationalparken arbejder på. Nationalparkplanen viser, hvilke mål nationalparkens bestyrelse vil arbejde efter i den indeværende planperiode frem til 2023.

Har du spørgsmål eller mangler information om noget specifikt, så kontakt sekretariatet. Du finder kontaktinformation på alle medarbejdere her