Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Organisation

Bestyrelsen

Nationalpark Skjoldungernes Land er juridisk set en fond og et selvstændigt organ indenfor den statslige forvaltning. Fonden ledes af en bestyrelse, som har 15 medlemmer. Medlemmerne er udpeget af miljø- og fødevareministeren for en fireårig periode. Bestyrelsen har ansvaret for at etablere og udvikle nationalparken.

I den nuværende bestyrelse sidder repræsentanter fra: de tre kommuner; Roskilde, Lejre og Frederikssund, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Kulturstyrelsen, VisitDenmark, Dansk Ornitologisk Forening, Naturstyrelsen samt fra nationalparkrådet.

Nationalparkens formand Lars Vedsmand blev udpeget af miljøministeren.

Læs forretningsordenen for bestyrelsen her

Sekretariat

Bestyrelsen har nedsat et sekretariat til at varetage den daglige drift og bidrage til at udarbejde og gennemføre nationalparkplanen.

Kontakt sekretariat

Rådet

Bestyrelsen har nedsat et nationalparkråd for en tilsvarende fireårig periode, der skal rådgive bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Rådet skal endvidere medvirke til, at udviklingen af nationalparken sker med bred lokal forankring og opbakning. Nationalparkrådet har 20 medlemmer, hvoraf to medlemmer sidder med i bestyrelsen.

Rådets medlemmer er indstillet af organisationer, netværk og enkeltpersoner i området. Tilsammen besidder rådets medlemmer en bred faglig viden og solide netværk indenfor hvert af emneområderne: Natur, kulturhistorie, friluftsliv, formidling, undervisning, og erhverv. Rådets medlemmer repræsenterer geografisk hele nationalparken.

Det nuværende råd blev nedsat i januar 2016 og konstitueret på et møde d. 17. august 2016.

Læs Nationalparkrådets kommissorium for Skjoldungernes Land

Bestyrelsesmedlemmer

Formand

Lars Vedsmand

Bestyrelsesmedlemmer:

Indstillet af:

Joy Mogensen

Roskilde Kommune

Carsten Rasmussen

Lejre Kommune

John Schmidt Andersen

Frederikssund Kommune

Søren Grøntved

Danmarks Naturfredningsforening

Jan Eriksen

Friluftsrådet

Anne Birgitte Fischer Stausholm

Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet

Marianne Svendsen

Landbrug og Fødevarer

Silvia Munro

Dansk Skovforening

Iben Bækkelund Jagd

Kulturstyrelsen  

Mette Holmgren

VisitDenmark

Solveig Jonasson

Dansk Ornitologisk Forening

Jens Peter Simonsen

Naturstyrelsen 

Gordon P. Henriksen

Nationalparkrådet

Jesper Brandt

Nationalparkrådet

 

 

 

 

Rådsmedlemmer

 Formand

 Gordon P. Henriksen

 Rådsmedlemmer:

 Indstillet af:

Sten Asbirk

Biologiforbundet

Erik Bahn

Handicaprådet i Lejre

Jesper Brandt

Roskilde Universitet

Jesper Fonager Uhre Christensen

Orienteringsklubberne

Claus Christiansen

Vikingeskibsmuseet

Lars Holten

Sagnlandet Lejre

David Høyer

Roskilde Domkirke

Tine Kongsgaard

Gl. Lejre Bylaug

Kaj Knudsen

Kano- og kajakforbundet

Tim Krat

Boserupgård

Henning Nevers

Dansk Islandshesteforening

Sidsel Naut

Roskilde Katedralskole

Tue Nygaard

Danmarks Jægerforbund

Claus Helweg Ovesen

Dansk Botanisk Forening

Brian Petersen

Det Danske Spejderkorps

Mogens Petersen

Lejre Kunstråd

Johan Scheel

Lejre Erhvervsforum

Elisabeth Holm Nielsen

Herregårdsmuseet Selsø Slot

Bente Skytte

Borgergruppe i Skibbyområdet