Kort fortalt om Nationalpark Skjoldungernes Land

Nationalparken i tal

  • Indviet den 21. marts 2015
  • Samlet areal: 170 km2
  • Landareal: 108 km2
  • Fjord: 62 km2
  • Fredede arealer: 65 km2
  • Natura 2000: 89 km2
  • Private arealer: 87 km2
  • Kystlinje: 99 km 
  • Fredede fortidsminder: 171
  • Nationalparkens grænser går ind i Roskilde Kommune, Lejre Kommune og Frederikssund Kommune

Naitonalparkens historie

Nationalpark Skjoldungernes Land blev den 27. februar 2015 vedtaget af miljøministeren og forligskredsen bag nationalparkloven til at være Danmarks fjerde og Sjællands første nationalpark.

Miljøministeren lagde i sin begrundelse for beslutningen om Skjoldungernes Land vægt på, at området rummer en perfekt kombination af natur, landskab og kultur.

Fjordlandskabet - et mekka for de mange fugle, de store østdanske løvskove, de fredede herregårdslandskaber og de mange kulturelementer med Roskilde Domkirke som kronen på værket. Læs hele pressemeddelelsen

Den 21. marts 2015 blev nationalparken indviet af H.K.H. Kronprins Frederik ved en stor folkefest på Ledreborg Slot.