Vildtkamera fanger 5 havørne midt i nationalparken

Publiceret 09-05-2023

Roskilde Fjord er et stort spisekammer for havørnene.

Nationalpark Skjoldungernes Land er hjem for mindst tre ynglende havørne-par og kigger man lidt længere mod nord eller over mod Isefjord, er der endnu flere.

Den enorme rovfugl er derfor heller ikke et helt sjældent syn, når den svæver over Roskilde Fjord på jagt efter bytte.

Men det er alligevel sjældent, at man ser fem havørne på én gang. Og så endda så tæt på, som da et vildtkamera på Eskilsø fangede billederne i videoen ovenfor!

Kamera var på rottejagt

Optagelserne er fra Eskilsø ude midt i Roskilde Fjord. Her stod et vildtkamera, som egentlig skulle overvåge, om der var rotter.

I samarbejde med Naturstyrelsen, frivillige fra Jagtforeningen Jyllinge Holme samt de tre kommuner omkring fjorden: Roskilde, Lejre og Frederikssund arbejder nationalparken nemlig for at sikre optimale forhold for fjordens ynglefugle, og det indebærer blandt andet at sikre, at de vigtigste ynglepladser er rottefri.

Et arbejde, der i øvrigt har båret frugt - i år er der indtil videre kun konstateret rotter på Eskilsø!

En død rå

I naturen sker der ting og sager. Nogle gange dør et rådyr, en hare eller en fugl. Og en dag, da nationalparkens sejlende medarbejder var ude for at tjekke vildtkameraet, lå der en død rå.

Han drejede kameraet i retning af det døde rådyr og se, hvad der kom forbi! Hele fem havørne er samlet i billedet på et tidspunkt.

Rådyret er i øvrigt en rå uden tegn på sygdom.

Eskilsø – havørne-øen i Roskilde Fjord

Når du ser filmen er du måske nysgerrig på, hvad Eskilsø er for en ø? Det var på den 1,4 ha store ø, at kameraet stod og filmede. Og Eskilsø er meget mere end havørnenes ø.

Øen er ejet af Struckmannfonden, som arbejder for at værne om naturen. Øen er hjem for to familier, en flok får, en lille bestand af rådyr, en masse harer – og en heeel masse fugle.

Lige nu er det yngletid, og ude på Eskilsø yngler både klyder, viber, havterner, hættemåger, knopsvaner, rødben, stormmåger, strandskader, stor præstekrave og en masse andefugle: Ederfugle, gravænder, gråænder, knarænder og skeænder.

På nationalparkens sociale medier bemærkede nogle, at græsset er kort i videoen med havørnene. Kort græs er vigtigt for mange jordrugende fugle, og derfor har Struckmannfonden via en forpagter kvæg gående til at græsse på strandengene om sommeren.

Da øen kun kan nås med båd, er Eskilsø et usædvanligt roligt og uforstyrret paradis midt i et område af Danmark, hvor der ellers lever masser af mennesker.

Besøg Eskilsø på naturens præmisser

Du må dog gerne besøge Eskilsø, men det er på naturens præmisser. Det er bedst at besøge øen udenfor fuglenes yngletid, som går fra 1. april til 15. juli. Derudover gælder følgende:

  • Du skal lægge til ved molen på øens vestside og med hensyn til beboernes bådpladser.
  • Kommer du i kajak, kano eller paddle board skal du lægge til på stranden lige nord for molen.
  • Når du er på øen, skal du holde dig til de mærkede vandrespor. Ved at blive på ruten er du med til at sikre ro på andre dele af øen, men du kan stadig forstyrre, og derfor er det bedst at besøge øen efter yngletiden slutter.
  • Kommer du i en større gruppe, skal I melde jeres ankomst til Struckmannfonden.
  • Besøger du klosterruinen skal du være opmærksom på, at den er et skrøbeligt fortidsminde og derfor skal hverken børn eller voksne klatre på stenene.
  • Alt affald skal med hjem igen, der er hverken skraldespande eller toiletfaciliteter på øen.
  • Hunde må ikke komme med – heller ikke i snor.

Videoen af havørnene er et spændende indblik i havørnenes liv, og det er fantastisk at se, hvor store de egentlig er. Det er dog ikke et syn, man kan gøre med det blotte øje. Havørnene ville aldrig sidde på den måde, hvis der stod et menneske og kiggede på.

Så vi må glæde os over at kunne se den slags på film – og så er der heldigvis rigtig gode muligheder for at se havørnene svæve over fjorden. Fx fra molen ved Østskov, i Jyllinge ved fx havnene, fra Veddelev – eller andre steder med godt udsyn udover fjorden.

Roskilde Fjord er i øvrigt et internationalt fuglebeskyttelsesområde. De mange øer og holme skaber gode ynglepladser for fuglene, og fjorden fungerer som en rigt spisekammer. Det er en ret fantastisk natur vi har, derude på Roskilde Fjord!

Læs mere på Eskilsøs hjemmeside.