Roskilde Fjord har fået et nyt stenrev

Publiceret 18-01-2023

I Nationalpark Skjoldungernes Land er man lige nu i fuld gang med at genetablere tre stenrev i Roskilde Fjord. Det ene er allerede klar.

Livet i Roskilde Fjord fik en ordentlig julegave, da der i december blev lagt cirka 4.200 tons sten ud ved Gershøj på det, der kaldes Nørrerev.

For livet under vand er det en forrygende gave. Stenene er nemlig grobund for en oase af liv:

Tang hæfter på stenene og danner tætte tangskove. Muslinger, snegle, krebsdyr og børsteorme trives på og under stenene, havørred og andre fisk kan gemme sig i revets hulrum og i tangskovene, og revene er opvækstområde for en masse fiskeyngel.

Stenrevet ved Nørrerev er det første af i alt tre stenrev, som nationalparken og Miljøstyrelsen netop nu er ved at genetablere i Roskilde Fjord.

stenrev

På stenrev finder du et mylder af liv. Foto: Karsten Dahl

Flotte sten bliver til tre nye stenrev

Det er firmaet Kystsikring A/S, som hjælper nationalparken og Miljøstyrelsen med at genetablere stenrevene, og ved Nørrerev er de allerede færdige. Lige nu arbejdes der på det andet stenrev, som kommer til at ligge ved den lille ø, Ægholm.

Når alle sten er lagt ud her, går turen videre til Veddelev, hvor det sidste og mindste rev skal ligge. Dette bliver et formidlingsrev, hvor man med dykkerbriller og snorkel kan følge livet på et rev udvikle sig.

I alt er der tale om cirka 9.000 tons eller næsten 100.000 stk. store, runde og ifølge projektleder Thomas Vestergaard-Nielsen også flotte sten.

- De sten, vi nu lægger ud i fjorden, ligner dem, der oprindeligt blev bragt hertil af isen under istiden. De er store, runde og glatte modsat sprængsten fra fjelde, man kunne hente i fx Norge og Sverige, siger Thomas Vestergaard-Nielsen fra

Nationalpark Skjoldungernes Land.

De oprindelige sten lå ude i fjorden og dannede rev indtil 1800-tallet, hvor man i stor stil begyndte at hente sten op fra fjorden. Stenfiskeriet fortsatte op gennem den første halvdel af 1900-tallet, og de mange sten blev brugt til fx moler, fundamenter i huse og andre former for byggerier.

- Stenene er helt afgørende for livet under vand, og derfor er det ret fantastisk endelig at være nået hertil i projektet, hvor vi lægger stenene ud, siger Thomas Vestergaard-Nielsen.

bund uden sten

Den bare bund ved Nørrerev før genetableringen af stenrev. Foto: Karsten Dahl

Fra Gershøj til Roskilde Fjord

Etableringen af stenrev bygger på flere forundersøgelser, som er foregået henover de sidste fire år. Blandt andet er fjordbundens bæreevne blevet undersøgt.

- Det er helt afgørende, at vi lægger stenene på fjordbund, der kan holde til vægten af stenene. Mange steder er bunden så blød, at stenene simpelthen ville synke ned, og så er de jo ikke til megen nytte, fortæller Thomas Vestergaard-Nielsen.

Og selvom det umiddelbart kan se ud til, at stenene dumpes lidt tilfældigt i vandet, så sker det med ret stor præcision.

- På gravkoens grab sidder sensorer, som gør det muligt hele tiden at følge med i, hvor stenene lægges, sådan at stenrevene bliver placeret optimalt og i overensstemmelse med de modeller, der er tegnet, forklarer Thomas Vestergaard-Nielsen.

Udskibningen af stenene sker fra Gershøj Havn, hvor man midlertidigt har anlagt en lille, ny stenmole nord for havnen. Her lastes de mange sten ombord på en stor pram og så går turen ud til de nøje udvalgte lokaliteter i fjorden.

sten udskibes fra ny mole

Stenene køres til den lille, nye mole i Gershøj. Foto: Martin Kunzendorf

Nu kan livet udvikle sig

Stenrev kaldes populært for ’havets oaser’, fordi der findes så meget liv omkring stenene. Faktisk har forskning vist, at der på lavt vand kan være 10-30 gange så meget liv på stenrev sammenlignet med bunden omkring.

Ved Nørrerev, hvor 4.200 tons sten allerede er lagt ud, kan livet nu begynde at indfinde sig – og snart også ved Ægholm og Veddelev.

En af dem, der glæder sig til at følge med, er seniorrådgiver og sektionsleder Karsten Dahl fra Aarhus Universitet ved Risø. Han forsker i stenrev og livet under vand, og han har været med til at undersøge fjordbunden i Roskilde Fjord og designe de nye rev som en del af stenrevsprojektets forundersøgelser.

- Jeg forestiller mig, at der går måske fem eller ti år, før man har noget, man kan kalde et modent samfund, hvor de store brunalger også har indfundet sig på de lavere vanddybder. Men man kan jo gå på opdagelse fra dag ét og følge udviklingen, fortæller Karsten Dahl.

Ved Veddelev bliver stenrevet anlagt på lavt vand, sådan at badegæster nemt kan svømme eller gå ud og kigge med og følge den udvikling, der sker henover årene. Og det mener Karsten Dahl bestemt, at man skal gøre:

- Når man kommer ud og ser på et stenrev, hvor algerne sidder fast og står op i vandet, så er det rigtig, rigtig smukt. De kan være i kraftige grønne farver, forskellige rødlige nuancer, og så har man de store brune alger, der står op i vandet. Det er faktisk utrolig farverigt. Man skal unde sig selv at tage en snorkel på og tage ud og kigge på sådan et sted, siger Karsten Dahl.

Allerede nu vil man kunne se lidt af denne artsrigdom på de sten, der ikke blev fisket op, men i stedet har ligget i fjorden i hundredevis af år.

liv på sten i fjorden

Sten i fjorden er grobund for liv. Foto: Karsten Dahl

Følg med allerede nu

For dem, der synes at store maskiner er spændende, er der henover de næste uger også god mulighed for at følge anlægget af stenrev – især når turen kommer til revet ved Veddelev i starten af februar.

- Vi regner med at være færdige ved Ægholm i løbet af 2-3 uger, og så går turen ned til Veddelev. Her vil man fra kysten kunne se den store pram og gravkoen, når de lægger sten i vandet, og det ser altså bare ret sejt ud, slutter Thomas Vestergaard-Nielsen.

Læs meget mere om stenrevsprojektet her.

etablering af stenrev set fra luften