Pædagogstuderende leger og lærer

Publiceret 08-05-2023

Boserupgård Naturcenter og nationalparken udgiver nyt ”leg og lær”-hæfte til børn i dagtilbud – denne gang med sprog i naturen som tema.

Pædagogstuderende kigger på snegle og afprøver aktiviteter fra nyt "Leg og lær"-hæfte om sprog i naturen. Foto: Sofie Clauson-Kaas

Gennem de sidste to år har naturvejleder Sofie Clauson-Kaas, Nationalpark Skjoldungernes Land, og naturkonsulent Laila Gdowski, Boserupgård Naturcenter, samarbejdet med Professionshøjskolen Absalon om kompetenceudvikling af studerende på pædagoguddannelsen.

Det har udmøntet sig i en række inspirationsdage forår og efterår, hvor der arbejdes med teori omkring science i dagtilbud og konkrete natur- og science-aktiviteter målrettet børn i alderen 2-6 år.

Inspirationsdagene tager udgangspunkt i inspirationshæfter, der er udviklet i samarbejde mellem Skjoldungernes Land og Boserupgård Naturcenter. Hæfterne har fået titlerne: Leg og lær i Skjoldungernes Land: Roskilde Domkirke, Mikro-geologer og senest Sprog i Naturen.

Pædagogstuderende afprøver ”Leg og lær”-hæfter

De pædagogstuderende har afprøvet aktiviteterne i hæfterne på egen krop og debatteret, hvordan de vil kunne bruges som led i vokseninitierede aktiviteter i et dagtilbud.

Samarbejdet med underviserne på Professionshøjskolen Absalon har gjort, at det ikke bare er blevet til ”en tur i skoven”, men en måde at arbejde på pædagogisk, hvor der er lagt vægt på undervisning FØR (på campus), UNDER (i Boserup Skov) og EFTER (på campus).

Tirsdag d. 2. maj blev et nyt hold studerende præsenteret for det nyeste hæfte ”Leg og lær i Skjoldungernes Land - Sprog i Naturen”. Her fik de igennem en hel dag inspiration til arbejdet med temaerne natur, udeliv og science samt kommunikation og sprog i Den styrkede pædagogiske læreplan.

Aktiviteterne i hæftet er primært for børn i alderen 2-4 år og lægger op til at arbejde med børnenes sprogudvikling ud fra et tema om smådyr på legepladsen/i nærområdet.

Du kan også være med

I hæftet er der udvalgt 6 fokusdyr, som I sammen kan blive klogere på gennem fælles undersøgelser, sange og lege. Der gives eksempler på, hvordan du kan samtale med børnene om dyrene og på, hvordan I sammen kan skabe mere biodiversitet på legepladsen.

Til alle dyr er der en række fokusord, som du med fordel kan synliggøre på stuen og inddrage i samtaler/lege med børnene. Alle aktiviteter understøttes på flotteste vis af skønne tegninger af illustrator Lea Letén.

”Sprog i Naturen” og de øvrige hæfter i Leg og Lær serien er uddelt gratis til alle kommunale og selvejende dagtilbud i Roskilde Kommune. Andre interesserede kan frit downloade hæfterne her.

Projektet og samarbejdet er støttet med midler fra Krible Krable-projektet.