Nu kan du igen låne et stykke UNESCO-Kulturarv

Publiceret 27-04-2023

Nationalparken søsætter igen egnstypiske træjoller, som frit kan afprøves ved Kattinge Værk.

De klinkbyggede både ved Kattinge Værk. Foto: Mikkel Eeg.

Kattinge Værk har altid haft en tæt tilknytning til fjorden. Blandt andet har værket haft eget landingssted og toldstation til import af råvarer. I kanalen ved Slusehuset har der også altid ligget små træjoller, som var datidens ”folkevogn”.
Nu ligger der igen træjoller ved Slusehuset. Nationalpark Skjoldungernes Land har i samarbejde med Vikingeskibsmuseet lagt to egnstypiske joller ud til rådighed for alle, der har lyst til en kort rotur på egen hånd i den rolige inderfjord.

Traditionerne holdes i live

De egnstypiske joller er klinkbyggede træbåde, og de er en del af en levende kulturarv, som i mere end tusinde år har været afgørende for de nordiske folks tilknytning til havet. Det er ikke kun selve bådbygningshåndværket, der er bevaringsværdigt, men i høj grad også sejladsen med bådene – store som små. De små joller var før i tiden en del af dagligdagen som transportmiddel, arbejdsredskab og fornøjelse.

For lidt over et år siden blev Nordens klinkbyggede træbåde og traditionerne omkring dem officielt anerkendt af UNESCO som levende kulturarv. Det at kunne bygge og bruge de nordiske, klinkbyggede både skal dermed bevares for eftertiden, og her kommer jollesamlingen ved Slusehuset ind i billedet.

Jollerne er bygget efter oprindelige håndværkstraditioner af Vikingeskibsmuseet i Roskilde, og et tilknyttet jollelaug skal passe og vedligeholde bådene, som dermed bliver en del af den levende UNESCO-kulturarv i området.

Fra 1. maj ligger jollerne klar ved Slusehuset, hvor alle kan låne dem, og håbet er, at jollesamlingen med tiden vil opdyrke et mere ”langsomt” friluftsliv, der giver færre forstyrrelser i naturen.

Lån en klinkbygget jolle

Jollerne ved Slusehuset er en del af et større projekt, som er støttet af VILLUM Fonden. I projektet skal der blandt andet etableres undervisningsfaciliteter til børnehaver og skoleklasser omkring slusehuset. Her skal børn og unge lære om naturen og vandets historie i dannelsen af nationalparken.

De klinkbyggede joller er også tænkt ind i denne undervisningssammenhæng, men to ud af de i alt fire joller bliver altså tilgængelige for alle besøgende, der ønsker en oplevelse på vandet under sikkerhedsmæssigt forsvarlige rammer. Sejladsen er på eget ansvar, og børn skal være ledsaget af voksne.

Jollerne tilgås ved at sende en sms til et nummer, der står på skilte ved jollerne. Retur på mobilen kommer så et svar med sikkerhedsanvisninger og en kode, som skal bruges for at låse jollerne op. Ved jollerne ligger både redningsveste og årer.

Pas godt på joller og naturen

Hos Nationalparken håber projektleder Mikkel Eeg, at de nye joller vil give masser af gode oplevelser på fjorden.

”Fra nationalparkens side håber vi, at de klinkbyggede joller nu vil skabe masser af gode oplevelser for alle dem, der er nysgerrige på klinkbåd-traditionerne og Roskilde Fjord. Det er en unik oplevelse, der nu bliver tilgængelig for alle,” fortæller Mikkel Eeg.

Samtidig pointerer han, at tilbuddet er baseret på tillid, og at det kun er muligt, så længe folk passer godt på både joller, årer, redningsveste og omgivelserne – på samme måde som det har været tilfældet ved de kanoer, som nationalparken gennem en årrække har haft liggende til frit brug i Gershøj Havn og Møllekrogen i den nordlige ende af nationalparken.

”Vi håber selvfølgelig, at alle vil være med til at passe godt på jollerne. Det er helt afgørende for, om tilbuddet skal blive ved med at være tilgængeligt for alle på denne måde. Samtidig er det vigtigt, at ture ud i jollerne ikke bliver til gene for øvrige gæster og lokale i området, naturen og især fuglelivet,” siger Mikkel Eeg.

”Der er fx flere vigtige ynglekolonier på øerne i Kattinge Vig, hvor fuglene har et uforstyrret tilflugtssted fra en ellers menneskedomineret verden. Dem skal man holde god afstand til, hvilket også er vist med kort og forklaringer i alle jollerne. Vi følger derfor også jollernes færden, så vi kan se, hvor de har været,” uddyber projektlederen.

Særligt lige nu i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli er det afgørende, at adgangsforbuddet på fjordens øer og holme og i en 50 meters zone omkring overholdes.

Jollerne ligger tilgængelige ved Slusehuset fra 1. maj og frem til 30. september, hvor de tages ind for vinteren.