Nationalparken sender forslag til ny nationalparkplan i høring

Publiceret 01-09-2023

Bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land har netop sendt et forslag til ny Nationalparkplan for 2024-2029 samt den tilhørende miljørapport i offentlig høring i 12 uger.

Fjorden får et øget fokus i den kommende nationalparkplan. Foto: Mikkel Eeg

I december 2023 skal bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land vedtage en ny nationalparkplan. Planen skal lægge linjen for, hvad nationalparken skal arbejde med de næste seks år frem til 2029.

Den 31. august offentliggjorde nationalparken sit forslag til en ny nationalparkplan samt tilhørende miljørapport på sin hjemmeside. Både forslag til plan og miljørapporten skal nu være i høring i 12 uger, og i denne periode har alle mulighed for at gøre indsigelser ved at Obfuscated Email.

Hvad er en nationalparkplan?

Grundlaget for arbejdet i alle danske nationalparker er seksårige nationalparkplaner, som beskriver, hvordan nationalparkfondene vil udvikle parkerne via konkrete handlinger og mål.

Selvom nationalparkplaner gælder for seks år ad gangen, vil mange mål og indsatser række ud over den seksårige periode. Den nye plan, som netop er sendt i høring, bygger da også videre på det arbejde, som er gennemført i den foregående planperiode fra 2017-2023.

En periode, hvor man i Nationalpark Skjoldungernes Land blandt andet har gjort sig erfaringer med:

  • Naturgenopretning og naturpleje på både private og offentlige arealer.
  • Formidling af nationalparkens kulturhistorie og gennemførelse af et kunstprogram.
  • Etablering af infrastruktur og faciliteter til bæredygtigt friluftsliv på land og på fjorden.
  • Natur- og kulturformidling til børn, unge og voksne.
  • Og ikke mindst en lokal forankring af nationalparken gennem borgerinddragende aktiviteter og etablering af et solidt netværk med aktører i hele nationalparken.

Fjord og frivillige får øget fokus

Hvis du kender noget til nationalparkens første nationalparkplan for 2017-2023 vil du opdage, at den nye plan er bygget op over de samme fem temaer. Nationalparkens temaer er således:

  • Natur
  • Kulturhistorie
  • Friluftsliv
  • Formidling, undervisning og forskning
  • Lokalsamfund, erhverv og turisme

Ud over temaerne er der også en lang række aktiviteter fra første planperiode, som vil fortsætte i den kommende planperiode.

Herudover lægger nationalparken op til en øget indsats for at forbedre natur- og miljøforholdene i og omkring Roskilde Fjord samt en øget involvering af frivillige kræfter til bl.a. naturpleje.

12 ugers høring

Forud for forslaget til den nye nationalparkplan ligger en længere proces med borgermøder, workshops og en idéfase, som resulterede i næsten 100 idéer til den nye plan.

Nu er forslaget til nationalparkplanen samt den tilhørende miljørapport sendt i høring i 12 uger. Det betyder, at alle berørte lodsejere, relevante myndigheder, interesseorganisationer og samarbejdspartnere har fået tilsendt et høringsbrev, og at alle andre via nationalparkens hjemmeside har mulighed for at læse med og gøre indsigelser frem til den 30. november.

Indsigelser til nationalparkplan og/eller miljørapport sendes til Obfuscated Email senest torsdag den 30. november 2023.