Udeskoleprisen 2022 til Skoven i Skolen

Publiceret 21-09-2022

UdeskoleNets hæderspris Udeskoleprisen går i år til Skoven i Skolen, som har sekretariat i Nationalpark Skjoldungernes Land.

Børn i natur. Foto: Malene Bendix
Med Udeskoleprisen følger et æbletræ. Foto: Malene Bendix.

Hæderspris

Hvert år uddeler foreningen UdeskoleNet en hæderspris til en person eller organisation, der har gjort noget særligt for udeskole i Danmark. Udeskoleprisen 2022 går til projektet Skoven i Skolen og hjemmesiden www.skoven-i-skolen.dk. Udeskoleprisen blev overrakt på UdeskoleNet´s 31. møde den 19. september 2022 i Herlev.

Motivering

Formand for UdeskoleNet, Karen Barfod, motiverede hædersprisen således:

”Skoven i Skolen får prisen for sit vedvarende, kvalitetsbevidste og fortsatte arbejde inden for udbredelse af praktisk udeskole. Igennem mange år har organisationen og dens medarbejdere vedvarende og med utrættelig ildhu og grundighed, altruistisk, upartisk, gratis og vidtfavnende været udeskoles og udeundervisningens klippe i Danmark. Utallige lærere, pædagoger og andre med interesse for børn, undervisning og natur har hentet inspiration og arbejdsark her, og der er ingen tvivl om, at det har haft kolossal betydning for udbredelse af udeskole i Danmark.”

Med prisen følger et æbletræ. Find mere info nedenfor.


Hvad er udeskole

Udeskole er pædagogiske arbejdsformer, hvor undervisningen regelmæssigt foregår udenfor skolens mure. Vejledende underpunkter kan være følgende:

  • Tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger, skabes gennem oplevelser, handlinger, dialog og refleksion
  • Undervisningen kan foregå i skolens nærmiljø, i naturen, i samfundslivet og i kulturelle institutioner.
  • Skolens fag kan aktiveres i en integreret undervisning, hvor undervisningen ude og inde har nær sammenhæng.

Læs mere på www.udeskole.dk.

 

Hvad er UdeskoleNet

UdeskoleNet er et tværfagligt netværk for alle, som arbejder med udeskole og udendørspædagogik i Danmark. Netværket er åbent og har medlemmer fra alle professioner: Lærere, pædagoger, lektorer fra lærer- og pædagoguddannelsen, studerende, naturvejledere, formidlere og forskere. UdeskoleNet holder møde to gang om året. Alle er velkomne.

  • Læs mere på: http://www.udeskole.dk/site/udeskole_net/
  • Følg UdeskoleNet på Facebook: https://www.facebook.com/groups/10150136077760118/


Hvad er Skoven i Skolen

Skoven i Skolen giver inspiration til udeskole i natur og kultur via hjemmesiden www.skoven-i-skolen.dk. Hjemmesiden er velbesøgt med op mod 1.2 millioner besøg om året, men systemet trænger til fornyelse. Nordea-fonden, 15. Juni Fonden og Friluftsrådet har givet støtte til en ny hjemmeside, som går i luften i januar 2023.

Skoven i Skolen blev sat i gang i 2000 og havde mange år til huse i Dansk Skovforening og på Skovskolen. I 2022 gik fire danske nationalparker sammen om et nyt projekt, som skulle forny Skoven i Skolens organisation og hjemmeside. Skoven i Skolen er nu forankret i fire nationalparker Nationalpark Thy, Mols, Kongernes Nordsjælland og Skjoldungernes Land – og i en bred styregruppe bestående af en vifte af organisationer og styrelser med interesse for børn og natur. Sekretariatet er placeret i Nationalpark Skjoldungernes Land.

  • Find den gamle hjemmeside på www.skoven-i-skolen.dk
    Følg Skoven i Skolen på Facebook: https://www.facebook.com/SkovenISkolen/


Kontakt

Kontakt for yderligere information:

  • Formand for UdeskoleNet, Karen Barfod, 5176 9911, Obfuscated Email.
  • Modtager af Udeskoleprisen på vegne af Skoven i Skolen, Malene Bendix, 9359 7099, Obfuscated Email.