Tag på fugletogt på fjorden

Publiceret 24-08-2022

Sejl ud. Oplev fjordens fugle. Og få forskerens status på fuglelivets tilstand og nye stenrev d. 8. september 17 - 19.

Knopsvane. Foto: Niels Jørgen Rasmussen.
Knopsvane. Foto: Niels Jørgen Rasmussen.

KORT FORTALT

Er du interesseret i fugle? Og i fuglelivets udvikling på Roskilde Fjord? Så tag på to timers fugletogt med minestrygeren Marianne F torsdag den 8. september fra klokken 17 til 19. Her kan du også høre om nationalparkens tiltag for fjordens fugle og biodiversitet – og om etablering af tre nye stenrev.

BLIV KLOG PÅ FJORDENS FUGLELIV

Nationalpark Skjoldungernes Land inviterer i samarbejde med ”Hovedet i Havet” på sejlende fugletur på Roskilde Fjord. Fugleturen ledes af biolog og seniorforsker Erik Mandrup Jacobsen fra WSP Danmark A/S, som følger udviklingen i ynglefugle på fjorden – og af nationalparkens seniorkonsulent Thomas Vestergaard-Nielsen, som arbejder med nationalparkens tiltag på fjorden. De vil sammen fortælle om fuglelivet på Roskilde Fjord – og give en status for nationalparkens arbejde med fjordens biodiversitet via etablering af nye stenrev, beskyttelse af fuglelivet mv.

TILMELDING

Der er plads til 30 deltagere på Marianne F. Tilmelding foregår via nationalparkens bookingsystem senest 4. september 2022 klokken 12. Book via dette link

PRAKTISK

  • Tid: Torsdag den 8. september 2022 klokken 17 – 19.
  • Mødested: Minekrydseren Marianne F ligger i Roskilde Havn ved Havnegrillen.
  • Husk varmt tøj. Turen foregår udendørs på dækket af minestrygeren.
  • Husk fuglekikkert, hvis du har en. De kan også lånes på turen.

KORT OM TURLEDERNE

Erik Mandrup Jacobsen har i mere end 10 arbejdet med kortlægning af fjordens fugleliv via optælling af de ynglende fugle, i samarbejde med Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner og Nationalpark Skjoldungernes Land. Erik Mandrup er biolog og arbejder i WSP Danmark A/S. På turen vil Erik Mandrup fortælle om tællingerne og give en status på fuglelivet på Roskilde Fjord.

Thomas Vestergaard Nielsen er nationalparkens naturmedarbejder og arbejder med naturforbedrende tiltag både til lands og til vands. Thomas står bl.a. for etablering af tre nye stenrev på fjorden. Thomas er uddannet forstkandidat.

KORT OM FUGLELIVET PÅ ROSKILDE FJORD

Roskilde Fjord er et af Danmarks vigtigste områder for ynglende og trækkende fugle. Af samme grund er fjorden og en stor del af dens omgivelser strengt beskyttet af både dansk og international lovgivning. Nationalparken og de tre kommuner holder hvert år øje med, hvordan fjordens ynglefugle klarer sig.

Rundt omkring i Roskilde Fjord ligger mere end 30 større eller mindre øer og holme, og det er her, de fleste vandfugle yngler. Måger, terner, vadefugle og andefugle bygger deres reder direkte på jorden, og på øerne har fuglene som regel fred for ræve, rotter og andre ubudne gæster. Fjordens øer er forskellige i størrelse og udseende. Det giver levesteder til mange forskellige arter af fugle.