Ro en tur på Roskilde Fjord i UNESCO-Kulturarv

Publiceret 08-08-2022

Nationalparken søsætter nu to egnstypiske joller, som frit kan benyttes fra Slusehuset ved Kattinge Værk.

De to traditionelle ro-joller, som Nationalparken nu låner ud til gæster, der gerne vil opleve Roskilde Fjord på den mere gammeldags måde. Foto Mikkel Eeg.

De to traditionelle ro-joller, som Nationalparken nu låner ud til gæster, der gerne vil opleve Roskilde Fjord på den mere gammeldags måde. Foto Mikkel Eeg.

I den vestlige ende af Boserup Skov ligger Kattinge Værk med Naturstyrelsens fine, gule Slusehus helt mod vest. Fra området er en god udsigt ud over Kattinge Vig i Roskilde Fjord.

Og nu behøver det ikke at blive ved udsigten. Nationalpark Skjoldungernes Land har i samarbejde med Vikingeskibsmuseet og Naturstyrelsen lagt to egnstypiske joller ud til rådighed for gæster, der har lyst til en rolig rotur i den lille vig.

Traditionerne holdes i live

Det er ikke nogle hvilke-som-helst joller, der nu skal danne rammen om nye oplevelser på Roskilde Fjord.

De egnstypiske joller er klinkbyggede træbåde, og de er en del af en tradition, som gennem flere tusinde år har været afgørende for de nordiske folks tilknytning til havene omkring dem. I små joller hentede fiskerne familiens livsgrundlag, og i større skibe sikredes handlen langs kyster og over Atlanterhavet. Fælles for både de små joller og de store vikingeskibe er, at de er klinkbyggede.

For blot et halvt år siden blev Nordens klinkbyggede træbåde og traditionerne omkring dem officielt anerkendt af UNESCO som levende kulturarv.

Det at kunne bygge og bruge de nordiske, klinkbyggede både skal dermed bevares for eftertiden, og her kommer jollesamlingen ved Slusehuset ind i billedet.

Jollerne er bygget på traditionel vis af Vikingeskibsmuseet i Roskilde, og et jollelaug skal passe og sejle de egnstypiske joller, som dermed bliver en del af den levende UNESCO-kulturarv i området.

Lån en klinkbygget jolle

Jollerne ved Slusehuset er en del af et større projekt, som er støttet af VILLUM Fonden. I projektet skal der blandt andet etableres toilet og undervisningsfaciliteter til børnehaver og skoleklasser omkring Slusehuset.

De klinkbyggede joller er tænkt ind i en undervisningssammenhæng, men to ud af de i alt tre joller bliver også tilgængelige for andre, der ønsker en traditionel og ”langsom” oplevelse på vandet i lettilgængelige rammer.

Jollesamlingen består som sagt af tre joller. To små faldbundede ro-joller og en stor, 16-fod Roskilde Fjord-jolle. Sidstnævnte er en sejl-jolle med mast, som kan sejles af det jollelaug, der tilknyttes samlingen.

De to ro-joller, kan lånes af alle, til korte roture på eget ansvar. Det foregår ligesom med nationalparkens kanoer i Møllekrogen og Gershøj ved at man sender en sms til et nummer, der står på skilte ved jollerne. Retur på mobilen kommer en kode, som skal bruges for at låse jollerne op.

Ved jollerne ligger både redningsveste og årer. Man kan parkere ved Slusehuset, eller ved Naturstyrelsens parkeringsplads i den østlige del af Boserup Skov.

Pas godt på joller og naturen

Hos Nationalparken håber projektleder Mikkel Eeg, at de nye joller vil give masser af gode oplevelser og minder på fjorden.

”Fra nationalparkens side håber vi, at de klinkbyggede joller nu vil skabe masser af gode oplevelser for alle dem, der er nysgerrige på klinkbåd-traditionerne, et ”langsomt” friluftsliv og Roskilde Fjord. Det er en unik oplevelse, der nu bliver tilgængelig for alle.” fortæller Mikkel Eeg.

Samtidig pointerer han, at tilbuddet er baseret på tillid og eget ansvar, og at det kun er muligt, så længe folk passer godt på både joller, årer, redningsveste og omgivelserne.

”Vi håber selvfølgelig, at alle vil være med til at passe godt på joller og fortøjer dem forsvarligt. Det er helt afgørende for, om tilbuddet skal blive ved med at være tilgængeligt for alle på denne måde. Samtidig er det vigtigt, at ture ud i jollerne ikke bliver til gene for øvrige gæster og lokale i området, naturen og især fuglelivet,” siger Mikkel.

”Der er fx store flokke af svaner, der samles ved udmundingen af Kattinge Vig i forbindelse med, at de hver sommer fælder deres flyvefjer. I den periode kan de ikke flyve, og de er meget nemme at stresse. Sejler man imod dem eller for tæt på dem, vil de i lang tid være på vagt, om der er fare på færde, og det betyder, at de ikke får spist nok. I værste fald kan det betyde, at de ikke får opbygget de nødvendige fedtdepoter, der skal til for at de kan klare vinteren og blive klar til forårets ynglesæson,” uddyber Mikkel Eeg.

Jollerne ligger tilgængelige ved Slusehuset fra 15. juli og frem til slut oktober, hvor de tages op for vinteren.