Nyt besøgssted på vej i Bidstrupskovene

Publiceret 24-01-2022

Skovgæster og skolebørn får nyt besøgscenter, når nationalparken istandsætter gammel stald ved skovriddergården, Valborup.

Stalden ved Valborup. Foto: Mikkel Eeg

Inde i Bidstrupskovene ved Hvalsø ligger Valborup. En smuk, gammel skovriddergård med tilhørende staldbygning, som er ejet af Naturstyrelsen.

Staldbygning og gård ligger centralt i skoven, og både cykelstier og vandreruter går lige forbi. Gården er beboet, men stalden har stået tom i årevis. Det skal der nu laves om på.

Nationalpark Skjoldungernes Land har nemlig fået lov af Naturstyrelsen til at indrette den gamle stald til et besøgssted med aktiviteter og formidling for både skovgæster og skolebørn.

Forplads klar til sommer

Budgettet for projektet er på knap to millioner kroner. Pengene tilvejebringes fra blandt andre nationalparken, Naturstyrelsen, Lejre Kommune og Istidsruten, som er støttet af Nordea-fonden, der hver har sat 300.000 kroner af.

For projektet bliver 2022 derfor et år, der i høj grad skal gå med at søge midler til istandsættelse af laden, sådan at besøgscentret, hvis alt går godt, kan åbne i 2023.

Allerede nu er projektet dog skudt i gang ude foran stalden. Forpladsen skal omdannes til samlingsplads med cykelparkering, borde og bænke – og denne del af projektet vil være gennemført og stå klar til brug før sommerferien.

Formidling om istid

I selve staldbygningen skal porten flyttes om på modsatte side af, hvor indgangen er nu – det vil sige ud til den nye forplads og skovvejen.

Inde i bygningen skal der være tre rum, som afgrænses af niveauer i gulvet. Her vil nationalparken blandt andet etablere en såkaldt nationalpark-port, hvilket er en åben udstilling med formidling om nationalparken og inspiration til oplevelser.

Valborup ligger i et af nationalparkens kerneområder for vild natur og dødis-landskaber. Samtidig løber Istidsruten lige forbi – og derfor skal en del af udstillingen omhandle områdets helt særlige landskabsdannelse og geologi, samt hvordan sammensætningen af træer og planter har udviklet sig i området helt tilbage fra slutningen af sidste istid.

Besøgscenteret skal også vise de besøgende ud i skoven for at opleve steder, arter eller fænomener, som de måske aldrig før har lagt mærke til eller set, fx i det 600 ha store område omkring Valborup, som udlægges til urørt skov.

Besøgssted for skoler

Valborup vil blive et fast besøgssted for skoleklasser i nationalparkens skoleprojekt ’Bliv Skjoldunge’. Her bliver alle 3. - 7. klasser i Roskilde-, Lejre- og Frederikssunds kommuner inviteret på to årlige ekspeditioner med formidlere til centrale steder i nationalparken.

Herudover vil stalden kunne danne ramme om selvkørende, bookede besøg fra lokale skoler og børnehaver, som vil flytte undervisningen eller hverdagen ud i skoven.

Skolebesøgene til Valborup skal højne elevernes naturfaglige dannelse og historiske bevidsthed ved at invitere eleverne til selv at udforske deres lokale natur og historie.

Frivillige skaber liv

For at gøre Valborup til et levende sted med et lokalt ejerskab og værter, vil der blive etableret et laug af frivillige, der kan bruge Valborup til fx at lave årstids-udstilling, arrangementer eller lignende.

Det frivillige laug vil også kunne sælge fx kage og kaffe eller andre produkter til gæsterne ved Valborup som indtægt til foreningsaktiviteter i lokalområdet.

På den måde vil der opstå et liv og værtsskab omkring Valborup, som byder gæsterne velkommen.