Lyndby Strand får nyt mastehus med udstilling og klasseværelse

Publiceret 25-01-2022

På Haldrups Grund ved Lyndby Strand kommer multifunktionelt mastehus.

Kig ind mod Haldrups Grund. Foto: Mikkel Eeg

Lidt nord for Lyndby ligger en lille perle – godt gemt væk fra Hornsherredvej bag en stejl skrænt. Den fine grund ligger helt ned til Roskilde Fjord - og det kan næppe overraske, at en kunstmaler har boet i det lille træhus, som stadig står på grunden.

Haldrups grund, som ejes af Lejre Kommune, er opkaldt efter maleren Aksel Olsen Haldrup. Ud over det gamle hus er der i dag en lille jollehavn, toiletbygninger og en lagerbygning, og lige nord for grunden ligger både teltplads, sheltere og bålplads.

Lyndby Jollesejlklub og Lyndby Vikingeskibslaug har begge base på det fine sted, og i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land har de nu modtaget en bevilling på 385.000 kroner fra Nordea-fonden. Midlerne skal bruges til at opføre et nyt mastehus, udstilling og udendørs klasseværelse på Haldrups Grund – og dermed skabe rammer for nye oplevelser for både børn og voksne.

Mastehus i massivt træ

Lyndby Mastehus skal være et offentligt besøgssted, der løfter det maritime friluftsliv i Lyndby betydeligt.

Sådan står der i den fondsansøgning, som nationalparken, Lyndby Jollesejlklub og Lyndby Vikingeskibslaug i samarbejde har sendt til Nordea-fonden, og som Nordea-fonden nu har besvaret positivt.

I det nye mastehus vil Lyndby Jollesejlklub og Lyndby Vikingeskibslaug afholde arrangementer, hvor interesserede får mulighed for at prøve sejlads og få oplevelser ved Roskilde Fjord. Nationalparken vil i mastehuset indrette en ’nationalpark-port’ med formidling om blandt andet fjordens natur og med idéer til oplevelser i lokalområdet.

Det nye mastehus skal opføres i massivt træ og med inspiration i traditionelle byggerier, så det harmonerer med de vikingeskibe og historiske bygninger, der ligger på Lyndby Strand i dag.

Nyt udendørs klasseværelse

Det nye mastehus skal også danne ramme om aktiviteter for skoler og dagtilbud. Her vil man blandt andet kunne låne grej til undervisningsforløb ved fjorden, og nationalparken vil benytte stedet som base for skoleforløb med naturvejledere.

Således vil det nye mastehus og tilhørende udstilling og grej både danne ramme om lokale medlemsaktiviteter, offentlige arrangementer og undervisningsaktiviteter.

Hos Lyndby Jollesejlklub og Lyndby Vikingeskibslaug håber man, at projektet vil betyde flere medlemmer, som dermed får et mere aktivt liv med sejlads og socialt samvær i lokalområdet. Samtidig ønsker man, at mastehuset vil få flere børnefamilier og andre lokale borgere til at deltage ved åbne arrangementer og derigennem få uforpligtende oplevelser med sejlads og fjordnatur.

Hos Nationalpark Skjoldungernes Land er projektleder Mikkel Eeg enig.

”Målet er, at mastehuset vil gøre Roskilde Fjord mere tilgængelig for et bredt udsnit af lokalområdet ved Lyndby. Både Jolleklubben, Vikingeskibslauget og nationalparken ønsker at bruge mastehuset som ramme for aktiviteter, lige fra sejl-arrangementer til skoleforløb og naturformidling, hvilket forhåbentlig giver især børn og unge et større kendskab til den natur og de muligheder, som Roskilde Fjord tilbyder. Derigennem håber vi også at skabe et større ejerskab til naturen og området generelt,” siger Mikkel Eeg.