Kom til stævnemøde i Boserup Skov

Publiceret 02-02-2022

Kærlighed til natur og kultur er i højsædet, når frivillige mødes i Boserup Skov søndag den 6. februar kl. 10-15. Du kan være med!

Stævningsskoven i Boserup Skov. Foto: Naturstyrelsen

Dagene bliver længere og foråret nærmer sig. Tag med ud i skoven på søndag og giv en hånd, når der skal knokles i naturen med både ørnenæb og sav.

I stævningsskoven i Boserup Skov inviterer Boserup Stævningslaug til februar-stævning i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land, DN Roskilde og Naturstyrelsen.

Arrangementet finder sted søndag den 6. februar kl. 10-15. Mødested er den høje parkeringsplads ved Boserup Skov - alle er velkomne, både store og små og tilmelding er ikke nødvendig!

En kulturhistorisk driftsform

Stævning er en traditionel form for skovdrift, som hørte hjemme tilbage i 1700- og 1800-tallet. Dengang skulle produktionsskove ikke kun levere gavntræ til byggeri, men også træ til fx gærde omkring marker samt løvhø.

At stævne betyder, at man skærer træer og buske ned med års mellemrum. Omkring området bygger man gærder af noget af træet, man har hugget ned, for på den måde at forhindre kreaturer og vildt i at gnave det ned, som skal skyde op igen. De store træer lader man stå. Det har traditionelt været især eg og ask, som gav godt gavntræ.

I Danmark er der kun få spor tilbage fra denne driftsform, men i Boserup Skov findes et stykke stævningsskov, som bliver vedligeholdt.

Stævningsskoven er ikke kun interessant i et kulturhistorisk perspektiv – driftsformen giver samtidig gode vilkår for de mange urter, som kræver lysåben skov, og dermed også de insekter, der lever omkring urterne.

Stævn, snit og hyg om bålet

Til arrangementet skal vi sammen stævne et stykke skov – og indimellem arbejdet vil der være masser af tid til at hygge i skoven for både store og små.

Der vil være bål, lidt varmt at drikke – og mulighed for at finpudse snitte-kundskaberne med kyndig vejledning fra blandt andre nationalparkens naturvejleder og snitte-ekspert, Liv Louise Holm.

Du vil til arrangementet også kunne få meget mere viden om stævningsskoven og om den spændende natur og kulturhistorie, der findes i Boserup Skov.

Se mere om arrangementet, stævningslauget og formålet med stævning på Boserup Stævningslaugs hjemmeside.