Kæmpe-træ på Tadre Mølle blev beskåret

Publiceret 26-04-2022

Den fredede hestekastanje fik også stabiliseret kronen

Kronen på den cirka 250 år gamle hestekastanje forstærkes. Foto: Bent Gottfredsen

Onsdag den 20 april rykkede skoventreprenører ud til den gamle vandmølle, Tadre Mølle. Her skulle to store, nedhængende grene saves af i halv længde på møllens kæmpe, fredede hestekastanje.

Det var på høje tid, da det viste sig, at grenene havde været knækkede, og at træet derefter havde forsøgt sig med at reparere sig selv.

Kronen beskæres

Gammelt træ lever videre

Med sine cirka 250 år på bagen regnes hestekastanjen på Tadre Mølle for at være Nordeuropas ældste og største hestekastanje.

Beskæringen af træet var nødvendig af hensyn til sikkerheden for både møllen og møllens besøgende, men derudover er beskæringen også livsforlængende for træet.

De store, høje grene blev efterfølgende bundet sammen med stålvirer for at forstærke og stabilisere kronen.

Arbejdet blev udført med fredningsnævnets tilladelse og efter en sagkyndig undersøgelse. Beskæringen blev udført af skoventreprenører for DSI-Tadre Mølle med støtte fra Nationalpark Skjoldungernes Land.

Træet står lige ved Tadre Mølle