Tre blå klasseværelser er på vej til Kattinge Værk

Publiceret 10-12-2021

Nationalparken modtager millionbevilling fra VILLUM FONDEN til etablering af tre udendørs klasseværelser.

Slusehuset og kanalen ved Kattinge Værk bliver nyt blåt klasseværelse. Foto af Hanne Jokumsen

Siden istiden har vandet spillet en afgørende rolle for de mennesker, der har levet omkring Roskilde Fjord. Vandet har været en transportvej, et fødekammer og en kilde til energi.

Nu får fortællingen om menneske og vand, landskabsdannelse og energi et nyt centrum i Nationalpark Skjoldungernes Land. Det sker, når nationalparken etablerer tre nye, udendørs læringsrum ved det gamle slusehus ved Kattinge Værk - lige mellem Roskilde Fjord og Store Kattinge Sø.

Det er en bevilling på 1,655 mio. kroner fra VILLUM FONDEN, som sikrer, at nationalparken nu kan realisere projektet, som bliver til glæde for både skolebørn og alle andre besøgende.

Skolebørn lærer om vand gennem oplevelser

Slusehuset ved Kattinge Værk skal danne ramme om det nye, store, udendørs læringsrum. Her skal besøgende kunne afprøve aktiviteter med blandt andet kystkultur, fjordnatur, landskaber og sejlads i en legende ramme.

Hos Nationalpark Skjoldungernes Land glæder projektleder Mikkel Eeg sig over, at projektet nu kan realiseres.

”Kattinge Værk og Slusehuset rummer en unik historie om vand og mennesker, og derfor er det et enestående sted til netop dette formål. Jeg håber, at vi med projektet kan åbne stedets historie op for både skolebørn og andre besøgende, og at vi samtidig kan skabe gode og lærerige oplevelser med vandet i centrum,” siger Mikkel Eeg.

I alt skal der etableres tre såkaldte ’blå klasseværelser’ på stedet. De blå klasseværelser skal hver især fungere som aktive, udendørs læringsrum, og de skal tilbyde en mængde og variation i aktiviteter og oplevelser, der gør det muligt for besøgende at bruge stedet flere gange om året, og hver gang få nye oplevelser.

”Idéen er, at eleverne skal lære om vandets mange egenskaber gennem leg. Fx eksperimentel leg med landskabsdannende processer, leg med vandenergi i slusesystemet, korte roture i træjoller og undersøgelser af dyr og sedimenter, de selv har samlet fra fjordbunden,” fortæller Mikkel Eeg.

Skolebørn undersøger dyr fra fjorden

Foto: Andreas Elkjær / Insp! Media

Tre blå klasseværelser skaber rammen

De tre blå klasseværelser er langt fra de klasseværelser, man finder inde på skolerne. Her er der hverken vægge eller borde og stolene består af væltede træstammer og græs.

”Eleverne skal ud på opdagelse og lære om vandet på egen krop – de tre udendørs klasseværelser skal hver især tilbyde oplevelser enten ved vandet, med vandet eller på vandet,” forklarer Mikkel Eeg.

Det ene ’klasseværelse’ bliver etableret omkring Slusehuset. Her bliver der opført gangbroer, som skal bidrage til oplevelsen af Slusehuset og kanalen fra 1754 og samtidig skal de fungere som undersøgelsesplatforme. I dette læringsrum får eleverne oplevelser ved vandet.

I det andet ’klasseværelse’ får elever og andre besøgende oplevelser med vandet, fx skal der her installeres aktive læringsfaciliteter om vandkraft og landskabsdannelse. Det foregår i det grønne område og ved kanalen omkring Slusehuset, og oplevelserne skal kunne betjenes frit og uden behov for personale. Derved får alle besøgende mulighed for at sanse og lege med Slusehusets historie.

Som supplement til faciliteterne på land udlægges en samling af traditionelle, egnstypiske joller bygget af Vikingeskibsmuseet. Dette tredje ’klasseværelse’ skal give elever og andre besøgende oplevelser på vandet under sikkerhedsmæssigt forsvarlige rammer.

En del af en større vision

Når de nye blå klasseværelser etableres ved Slusehuset, er det først og fremmest for at sikre gode oplevelser og muligheder for udendørs undervisning for skolebørn og undervisere.

”Forskning og erfaringer med udeskole har vist, at undervisning i det fri og med naturen som ramme kan gøre læring mere nærværende, opfindsom og motiverende. Derfor er det jo fedt med sådan et projekt her, hvor vi i den grad kan skabe nogle gode rammer og muligheder for de lokale skoler fra både Roskilde og Lejre og den udflytterbørnehave, der holder til lige inde på Kattinge Værk,” siger Mikkel Eeg.

De nye blå klasseværelser står ikke alene – rundt omkring fjorden er flere blå klasseværelser allerede etableret, ligesom der andre steder i nationalparken findes grønne klasseværelser.

”Når vi etablerer de her udendørs læringsrum rundt omkring i nationalparken, så handler det om at understøtte udeskole og dét at skabe dannende oplevelser og varige minder for vores børn,” forklarer Mikkel Eeg.

De nye blå klasseværelser ved Slusehuset bliver også taget i brug, når nationalparkens naturvejledere og formidlere afvikler forløb for skoleklasser. Fra 2019 til 2023 kører nationalparken et pilotprojekt med såkaldte ”Bliv Skjoldunge”-ekspeditioner.

Målet er, at ekspeditionerne fremover tilbydes alle 2.-7. klasser i Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner, sådan at eleverne får to årlige ekspeditioner med formidlere til centrale steder i nationalparken, fx Slusehuset ved Kattinge Værk.

”Udover at være ture for elever fungerer ”Bliv Skjoldunge”-ekspeditionerne også som sidemandsoplæring for lærerne. På den måde håber vi at give flere lærere redskaber og lyst til at tage elever med ud i naturen – og her ved Kattinge Værk kommer der altså nogle fine rammer for udeundervisning,” slutter Mikkel Eeg.