Nationalpark-kanoer er tilbage på fjorden

Publiceret 06-05-2021

Nu kan du igen låne en kano til en sejltur på Roskilde Fjord. Kanoerne er netop lagt ud ved Gershøj og Møllekrogen.

Oplev Roskilde Fjord fra en nationalpark-kano. Foto: Andreas Elkjær / Insp! Media

Dybe skove, kulturhistoriske perler og et unikt fjordlandskab med tusindvis af ynglefugle. Det er nogle af særkenderne ved Nationalpark Skjoldungernes Land.

I nationalparken findes en særlig natur og fine muligheder for oplevelser i det fri – blandt andet i en nationalpark-kano.

Kanoerne blev søsat af Nationalpark Skjoldungernes Land sidste år, og de blev hurtigt populære. Derfor er de nu tilbage i Gershøj og i Møllekrogen, hvor de vil ligge sommeren over.

Fjordoplevelser til alle

De seks kanoer skal bidrage til, at alle kan komme en tur ud på Roskilde Fjord – også dem, der normalt ikke har adgang til en båd. De er gratis at låne, og de er ikke til at tage fejl af med nationalparkens logo og farver malet stort henover siderne.

Kanoerne ligger placeret ved Fjordstien, hvor ruten slår et knæk ind i landet. Dermed er det muligt at låne en kano til at sejle mellem Gershøj og Møllekrogen og skyde en genvej til vands for derefter at fortsætte til fods ad Fjordstien. Kanoerne kan også benyttes til en hyggelig rundtur ud på fjorden med familien eller med vennerne.

- Sidste år oplevede vi, at kanoerne hurtigt blev populære og at de gav rigtig mange gode oplevelser på fjorden. Det håber vi, de vil gøre igen i år – og derfor er det også vigtigt igen at minde om, at man læser skiltet grundigt, tager redningsvest på og kun sejler ud, når det er vindstille vejr, og at man selvfølgelig passer godt på kanoer, redningsveste og årer,” siger Mikkel Eeg.

Konceptet er først til mølle – det vil sige, at kanoerne ikke kan bookes, og der kan derfor forekomme ventetid ved kanoerne, ligesom man ikke altid kan forvente, at der ligger tre kanoer i Gershøj og tre i Møllekrogen – kanoerne kan nemlig lånes det ene sted og afleveres det andet sted.

De seks kanoer vil lige som sidste år være til rådighed frem til 30. september, hvor de tages op for vinteren.

Et par erfaringer rigere

Da kanoerne blev lagt ud op til sommeren 2020, var det nødvendigt at medbringe en 20-krone for at låse kanoerne op – ligesom i en indkøbsvogn. I løbet af sommeren var der dog ofte meldinger om hærværk mod låsemekanismen. I år ligger kanoerne derfor ulåst.

- I år forsøger vi uden låsesystemet. Det betyder, at vi må have tillid til, at dem, der låner kanoerne, også trækker dem op og lægger dem tilbage i stativet, sådan at de ikke driver væk ved første højvande eller fyldes med regnvand. Alle årer og redningsveste er spændt fast i bunden af kanoen med gummistropper, så de ikke blæser væk, og det er afgørende, at brugere af kanoerne lægger alt forsvarligt på plads, så det ikke forsvinder, siger Mikkel Eeg.

Kanoer, redningsveste og årer er dekoreret med nationalparkens logo, så man kan se, hvor det hører til. Men derudover beror projektet på tillid til brugerne, og sejlads i kanoerne er også på eget ansvar.

- Der er forskel på en sø eller en lille å og Roskilde Fjord. I blæsevejr tager vinden godt fat i kanoen, og man kan risikere at havne et helt andet sted end planlagt, så det er vigtigt, at man overholder de regler, som vi har beskrevet på skiltene, forklarer Mikkel Eeg.

Kanosejlads må ikke forstyrre fuglelivet

Ud over kanoer, redningsveste og årer, har nationalparken udarbejdet nogle skilte med kort, som skal sikre, at dem, der låner kanoerne, også sejler forsvarligt i forhold til de regler og den sårbare natur, som findes ude på fjorden. Fx må man ikke sejle tættere end 50 meter på øerne fra 1. april til 15. juli på grund af fuglenes yngletid.

Roskilde Fjord er nemlig udpeget som et fuglebeskyttelsesområde, fordi fjordens mange øer og holme er vigtige yngleområder for en lang række arter som fx ederfugle, terner og klyder.

Mange af fuglene, som yngler i Roskilde Fjord, bygger deres reder i strandkanten. Det gør dem særligt sårbare over for forstyrrelser fra fx mennesker, der ikke kender adgangsreglerne, og derfor går i land eller sejler for tæt på øerne i yngletiden.

Hvis fuglene bliver forstyrret, vil de flyve væk – og efterlade æg og unger som et nemt bytte for sølvmåger og andre rovfugle.

Kanoer spores med GPS

For at sikre fuglene mod forstyrrelser samler nationalparken viden om, hvor kanoerne bliver sejlet hen. Det sker via sporingsenheder i alle seks kanoer.

- Viden om kanoernes færdsel er vigtig, hvis vi på sigt vil udbrede det her til andre steder i nationalparken. Vi skal kunne vise, at det foregår på en bæredygtig måde. Det vil sige, at det ikke har negative konsekvenser for fuglene, siger Mikkel Eeg.

Lokal opbakning og tillid

Projektet er et samarbejde mellem Nationalpark Skjoldungernes Land, Lejre Kommune og Frederikssund Kommune, og det er støttet af Friluftsrådet.

I Gershøj ligger kanoerne på et areal ved stranden, som Gershøj Kro stiller gratis til rådighed. I Møllekrogen lægger Selsø-Møllekrogen Bådelaug deres jollestativ til.

- Uden den lokale opbakning fra dem, der bruger områderne til dagligt, ville vi ikke kunne komme med det her fantastiske tilbud til alle os andre. Vi skylder derfor at holde god orden på kanoerne og pladserne - og et stort tak til Gershøj Kro og Selsø-Møllekrogen Bådelaug, siger Mikkel Eeg.