Nu ligger frilufts-ø igen ved Veddelev

Publiceret 30-03-2021

Lige syd for Veddelev Havn ligger nationalparkens frilufts-ø nu igen klar til surfere og sejlere. Øen skal samtidig skabe fred til ynglefugle på fjordens små øer.

Nyd udsigten over Roskilde Vig fra den flydende frilufts-ø. Foto: Henrik Jørgensen

Igen i år kan du besøge nationalparkens flydende frilufts-ø. I fredags blev den lagt ud lige syd for Veddelev Havn i Roskilde Vig, hvor den ligger fast med et anker hen over sommeren.

Øen er lagt ud som en gave fra Nationalpark Skjoldungernes Land til alle surfere, sejlere og andre gæster på fjorden - og Naturstyrelsens båd og vildtkonsulent hjalp med at trække øen ud på plads.

På øen kan man slå midlertidig lejr, strække armene, drikke sin medbragte kaffe og nyde udsigten – uden at forstyrre fjordens fugle i yngletiden.

Et bæredygtigt friluftsliv

Roskilde Fjord er et af de mest anvendte områder, når det kommer til ’vådt’ friluftsliv i Danmark. Samtidig er Roskilde Fjord et vigtigt område for ynglende fugle – faktisk så vigtigt, at fjorden er udnævnt som internationalt fuglebeskyttelsesområde.

Fuglene yngler på de mange øer og holme, som findes i Roskilde Fjord. Men de bliver nemt skræmt, hvis fx surfere eller sejlere bevæger sig tæt forbi eller går i land på øerne. Forstyrrelser, som de fleste mennesker slet ikke lægger mærke til, kan være fatale for de ny udklækkede fugleunger. Dermed kan den øgede færdsel på Roskilde Fjord få negative konsekvenser for udviklingen af fuglelivet på fjorden og internationalt.

I Nationalpark Skjoldungernes Land har man derfor stort fokus på at understøtte et bæredygtigt friluftsliv, sådan at der også i fremtiden er plads til både mennesker og fugle på fjorden. Den nye frilufts-ø er derfor ikke kun bygget som hvileplads til surfere og sejlere – øen skal også aflede færdsel til øer og holme, sådan at fuglene kan få fred til at bygge reder, ruge og opfostre deres unger.

Nationalparken planlægger to øer

Den flydende ø er støttet af Friluftsrådet og bygget i samarbejde med FGU Nordsjælland i Skibby. Planen var oprindeligt at to øer skulle bygges og ligge klar til brug på Roskilde Fjord forud for fuglenes yngletid, som begynder den 1. april. Planen blev dog udskudt, da produktionsskolen ligesom resten af Danmark har været ramt af nedlukninger på grund af corona.

Frilufts-øen er beklædt med træ i forskellige sorter og mønstre, og udviklingen af øens funktioner er sket i samarbejde med fjordens surf- og kajakklubber. Øen har derfor afrundede kanter, greb til at komme op og sænkede fortøjnings-pullerter.

På øen finder man information og kort over området, og om hvordan man er med til at passe på fuglene. Øen, som måler 2,5 gange 4,5 meter, stikker kun omkring 25 centimeter op over vandoverfladen og er dermed næsten ikke synlig fra land. En gul bøje markerer øen.

Det er andet år at frilufts-øen kommer i brug ude på Roskilde Fjord. Derfor har nationalparken allerede samlet lidt erfaringer og idéer til forbedringer, som skal gøre oplevelsen på øen endnu bedre. Fx kommer der næste år også klapsæder på øerne.

Forstyrrelser kan koste fugleliv

Placeringen af frilufts-øen ud for Veddelev er nøje udvalgt. Håbet er, at øen vil aflaste Elleore, hvor der tidligere har været rapporteret en del uhensigtsmæssig færdsel – formentlig fordi den lille ø ligger midt i udsejlingen fra Roskilde Vig. Nu udgør den flydende frilufts-ø et alternativ til en god hvileplads med udkig ud over nationalparkens enestående fjordlandskab.

Elleore er ligesom de fleste andre øer og holme i fjorden omfattet af en særlig fredning i fuglenes yngletid. Det betyder, at man i perioden fra 1. april til 15. juli skal holde en afstand på minimum 50 meter til øerne og holmene. Hvis fredningen ikke bliver overholdt, kan det have alvorlige konsekvenser for ynglefuglene.

I begyndelsen af yngletiden omkring 1. april bygger fuglene reder. I denne tid kan forstyrrelser derfor betyde, at fuglene helt opgiver at yngle, eller at de søger mod andre områder, hvor konkurrencen om føde og redepladser er hårdere.

Forstyrrelser senere på foråret, hvor fuglene har æg og unger, kan betyde, at forældrefuglene bliver skræmt væk fra reden. Når det sker, får rovfugle som fx sølvmåger nem adgang til æg og unger.

Når sommeren slutter vil frilufts-øen blive taget ind og opbevaret tørt over vinteren.

Fotos af frilufts-ø: Henrik Jørgensen, svane med unger: Sam Christensen, Elleore: Ole Malling