Fuglenes yngletid freder fjordens øer

Publiceret 22-03-2021

Fuglene yngler fra 1. april til 15. juli. Derfor gælder en særlig fredning af øer og holme i Roskilde Fjord.

Naturvejleder Liv Louise Holm er ude på øer og holme for at opsætte skilte.

Foråret er over os, og det betyder, at fuglene snart yngler på fjordens øer og holme.

Fra 1. april til 15. juli gælder derfor en særlig fredning, som skal sikre, at de jordrugende fugle ikke bliver forstyrret af mennesker.

Fredningen betyder, at adgang på øer og holme og i en 50 meters zone omkring er forbudt i denne periode.

Skilte på øer og holme

Nationalparken og Naturstyrelsen arbejder for at sikre, at fuglene på Roskilde Fjord får fred i yngletiden.

Derfor kan man i øjeblikket opleve medarbejdere fra nationalparken, som sejler rundt til øer og holme og opsætter skilte, der fortæller om den særlige fredning, der gælder i fuglenes yngletid.

Skiltene bliver taget ned igen, når yngletiden slutter den 15. juli.

Forstyrrelser kan koste fugleliv

Når fuglene bliver forstyrret i yngletiden, kan det betyde, at de voksne fugle forlader æg og unger.

Æg og unger er sårbare overfor kulde, og når forældrefuglene er væk, får rovfugle som fx sølvmåger også frit spil.

Derfor er det vigtigt, at alle der sejler, surfer eller på anden vis færdes på fjorden holder afstand til øer og holme, så længe fuglene yngler.

Hvil på en friluftsø

For at sikre at fuglene får fred til at yngle på øer og holme, har nationalparken udviklet en flydende friluftsø. Øen kommer ud at ligge ved Veddelev - syd for den lille ø Elleore, som er en vigtig ynglelokalitet.

På øen kan man tage et hvil og nyde udsigten til fjorden - uden at forstyrre fuglene.

Friluftsøen bliver lagt i vandet fredag den 26. marts og er dermed klar til besøgende i påsken.

Læs mere om friluftsøen her.

Et større arbejde

Skilte og friluftsø er en del af et større arbejde, der skal sikre at fuglene får optimale betingelser på Roskilde Fjord. Fjorden har international betydning som ynglelokalitet for en lang række fugle, og derfor er fjorden også udpeget som Natura 2000 område, hvilket betyder, at vi i Danmark er forpligtet til at beskytte området.

I projektet Fjordland arbejder nationalparken for at udvikle et bæredygtigt friluftsliv. Læs mere om nationalparkens projekter her.

En vigtig indsats er desuden arbejdet med at bekæmpe rotter og ræve på fjordens øer og holme. Arbejdet sker i samarbejde mellem Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner, Naturstyrelsen, Jagtforeningen Jyllinge Holme og Nationalparken.

I år har man blandt andet forsøgt at finde og bekæmpe rotter med hjælp fra rottehunde, som er trænet til at fange rotter. De årrlige fugletællinger har gennem tiden vist, at rotter og ræve har stor negativ indflydelse på fuglenes ynglesucces.