Nu skal fuglene på Roskilde Fjord tælles - igen

Publiceret 21-05-2021

Den årlige fugletælling løber af stablen mellem den 24. og den 29. maj rundt omkring på fjordens små øer og holme.

Med kikkert og notesbog bevæger biologerne sig nænsomt rundt for at tælle ynglefugle på fjordens mange øer og holme. Foto: Sam Christensen

Ude på Roskilde Fjord er fuglene i fuld gang med at yngle. Nogle små ællinger og gæslinger er allerede ude af æggene, andre fugle ligger på rede og nogle er først nu ved at gøre sig klar.

Her i yngletiden er det særligt vigtigt, at fuglene får fred og ro – skræmmes de væk kan det få fatale konsekvenser for æg og unger. Derfor er adgang til fjordens øer og holme og i en 50 meters zone omkring ikke tilladt frem til 15. juli.

Alligevel vil man i næste uge kunne se et par gummistøvle- og kikkertbærende biologer bevæge sig rundt ved og på de små øer. Biologerne kommer fra WSP A/S, og hvert år besøger de Roskilde Fjord for at tælle ynglefugle.

Det sker i et samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land, Roskilde Kommune, Lejre Kommune og Frederikssund Kommune.

Værdifuld viden

Roskilde Fjord er med sine mange øer og holme et fantastisk sted for ynglefugle. Her kan fuglene uforstyrret bygge reder, lægge æg og få unger.

Betydningen af Roskilde Fjord som ynglelokalitet er så vigtig, at området er udpeget som internationalt fuglebeskyttelsesområde, hvilket medvirker, at vi i Danmark er forpligtet til at beskytte stedet.

Alligevel har man gennem mange år set en voldsom tilbagegang i antallet af ynglefugle på Roskilde Fjord. Og det er bekymrende, fortæller Thomas Vestergaard-Nielsen fra Nationalpark Skjoldungernes Land.

- Det er en meget voldsom tilbagegang, vi har set siden midten af 1980’erne, og derfor gør vi og vores samarbejdspartnere et stort arbejde for at bremse og vende udviklingen. Fugletællingerne er et led i dette arbejde, da den viden hjælper os med at forstå, hvorfor antallet går tilbage og hvad der skal til for at ændre det, fortæller Thomas Vestergaard-Nielsen.

Nationalparken samarbejder med blandt andre Naturstyrelsen, Lejre Kommune, Roskilde Kommune, Frederikssund Kommune og Jagtforeningen Jyllinge-Holme for at bremse og vende udviklingen.

Med forsigtige fodtrin

Når ynglefuglene skal tælles, foregår det med en god kikkert om halsen, sådan at fuglene kan tælles på så lang afstand som muligt. Det fortæller Erik Mandrup, som er en af de to biologer fra WSP A/S, der tæller fuglene.

- Vi foretager fugletællingerne så nænsomt, vi kan. Det betyder blandt andet, at vi opholder os på øerne så kort tid som muligt, og på nogle af øerne, behøver vi slet ikke gå i land - der kan man tælle fuglene ude fra fjorden. Nogle år har vi også fået hjælp fra en drone. Vi kan ikke helt undgå at forstyrre fuglene, når vi tæller dem. Men fugletællingerne giver os viden om, hvilke problemer, der er derude, så alt i alt er det en fordel for fuglene, at vi laver de her tællinger, fortæller Erik Mandrup.

Netop nu er langt de fleste fugle i gang med at yngle, og derfor er slutningen af maj det bedste tidspunkt til at foretage fugletællingerne, når man gerne vil nøjes med at besøge øerne én gang i løbet af yngletiden. Erik Mandrup satser på, at fugletællingerne er klaret på tre dage i næste uge – og hvilke dage det bliver, kommer an på vejret.

- Hvis vi skræmmer nogle fugle fra reden, er det værre, når det er koldt og vådt. Det kan æg og små unger ikke tåle, og derfor tæller vi helst på de dage, hvor vejret er tørt og nogenlunde lunt, forklarer Erik Mandrup.

Håber på flere terner

Erik Mandrup glæder sig til igen at komme ud at se, hvordan det står til med ynglefuglene på Roskilde Fjord. Især to arter er han spændt på at tælle.

- Vi håber, at vi finder nogle flere terner i år. Sidste år var et katastrofeår for hav- og fjordternerne, så vi håber, at det ser lidt bedre ud denne gang, forklarer Erik Mandrup.

Derudover glæder biologen sig til at se, hvordan det står til på Eskilsø, som er den største ø i Roskilde Fjord. Her har man lavet forsøg med indhegning af følsomme områder, fordi der tidligere har været problemer med, at kreaturer har trampet ind i fuglekolonierne.

- Eskilsø bliver mere og mere vigtig for fuglene. Den er stor, og da der takket være Jyllinge Holme Jagtforening ikke længere er ræve på øen, er Eskilsø virkelig blevet et fristed for de jordrugende vadefugle. Den er også stor nok til at man kan lave målrettet naturpleje, og derfor er det spændende at følge udviklingen, fortæller Erik Mandrup.

På Eskilsø har man ligesom på en lang række andre små øer også bekæmpet rotter. Netop rotterne har tidligere haft stor negativ indflydelse på antallet af ynglefugle, fx i 1986-87 hvor en meget stor invasion af rotter resulterede i, at omkring 10.000 fugle blev bidt ihjel.

Følg fugletællingerne

Næste uges fugletælling er langt fra den første. Fra Roskilde Fjord har man data, der går helt tilbage til 1978, og det er ganske unikt.

- Det er meget få steder i Danmark, at man har årlige fugletællinger, der går så langt tilbage. Det er ganske unikt og uvurderlig viden, og det kan vi takke en række ildsjæle for, siger Thomas Vestergaard-Nielsen fra Nationalpark Skjoldungernes Land.

En af ildsjælene bag de mange års fugletællinger var civilingeniør Erik Hansen. Han talte fjordens fugle i 40 år sammen med blandt andre Pelle Andersen-Harrild og en lang række andre frivillige.

Erik Hansen samlede de mange års data på Roskilde Fjord Portalen, hvor alle kan klikke ind og finde viden om fjorden og dens fugle gennem 40 år. På Nationalpark Skjoldungernes Lands hjemmeside ligger desuden to podcasts, hvor Erik Hansen fortæller om fugletællingerne og deler røverhistorier fra Roskilde Fjord.