Boserup Skov og Bidstrup Skovene skal være urørt skov

Publiceret 30-03-2021

Hele Boserup Skov og 600 hektar af Bidstrup Skovene skal udlægges til urørt skov.

Foto: Ole Malling

Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet har besluttet, at den kommercielle skovdrift stopper i knap 9.000 hektar skov fordelt på store områder i 24 statsskove landet over.

Forskere og interessenter har været inddraget i arbejdet med at vælge, hvilke skove, der skal være urørt – og valget er blandt andet faldet på Bidstrup Skovene og Boserup Skov, som begge ligger i Nationalpark Skjoldungernes Land.

Flere levesteder til dyr og planter

I forslaget, som nu er sendt i høring, foreslår regeringen og aftalepartierne bag finansloven at udlægge hele Boserup Skov og 600 hektar af Bidstrup Skovene til urørt skov.

Konkret betyder det, at skovdriften i områderne ophører. Træerne får dermed lov at blive gamle, dødt ved vil blive liggende i skovbunden og med tiden opstår en langt større variation i skoven og dermed også flere levesteder for dyr, planter og svampe.

Da skovene i lang tid har været designet til skovdrift, er det nødvendigt med en vis naturgenopretning af områderne. Det er Naturstyrelsen, som forvalter områderne, og i de kommende år skal der udarbejdes forvaltningsplaner for de konkrete områder, herunder Boserup Skov og Bidstrup Skovene.

Vi ved altså endnu ikke, hvor omfattende en naturgenopretning, der er brug for, og hvor hurtigt det skal gå. Når de konkrete forvaltningsplaner er klar, kommer de i offentlig høring.

Lysninger og græssende dyr

Alligevel ved vi lidt om, hvad der kommer til at ske. Som led i genopretningen vil der blive fældet mindre områder med træer for at gøre skovene mere varierede og for at skabe flere lysninger. Denne del af naturgenopretningen forventes gennemført i en periode efter forvaltningsplanernes vedtagelse på op til seks år for de fleste løvskove og op til 25 år for nåletræsplantager.

Hjemmehørende træer som fx eg, bøg, skovfyr og birk med mange sjældne og truede arter tilknyttet skal som udgangspunkt blive liggende i skovbunden og blive til levesteder for biller og svampe, når de fældes i forbindelse med naturgenopretning. Ikke-hjemmehørende træer som fx sitkagran, lærk og rødgran med få eller færre arter tilknyttet fjernes og sælges som udgangspunkt, når de fældes.

Derudover skal der lukkes grøfter og dræn samt bekæmpes invasive arter. I nogle af de 24 udpegede skovområder skal der sættes græssende dyr ud.

Gode naturoplevelser

Regeringen og aftalepartierne lægger vægt på, at der i de urørte skovområder fortsat skal være gode rammer for friluftslivet – og ifølge miljøminister Lea Wermelin kan vi forvente flere vilde naturoplevelser.

”Skovene bliver urørt af skovdrift, men ikke af mennesker eller indsatser, der kan give naturen et løft, så ud over bedre levesteder til dyr og planter får vi også flere vilde naturoplevelser, siger miljøministeren i en pressemeddelelse.

Forslaget til udpegning af urørt skov er sendt i høring og kan findes her. Via linket kan du også se digitale kort over, hvilke dele af de i alt 24 skove, der nu er udpeget som urørt skov.