Søg midler til indsatser for natur og biodiversitet

Publiceret 03-12-2020

Den Danske Naturfond har afsat 15 millioner kroner til lokale naturprojekter

Engperlemorsommerfugl. Foto: Thomas Vestergaard

Den danske Naturfond arbejder for at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark. Fonden har offentliggjort en ny pulje på 15 millioner kroner, som nu kan søges.

Projekterne, som kan få støtte, skal være rettet mod konkrete arealer eller levesteder, og støttebeløbet skal anvendes til egentlig naturgenopretning eller naturpleje på disse arealer.

Hvem kan søge?

Alle private lodsejere, foreninger og organisationer kan søge, men projektet skal gerne bygge på et samarbejde mellem flere aktører.

Stat og kommuner kan medvirke i et lokalt projektsamarbejde, men kan ikke selv søge midler.

Fonden lægger vægt på projekter, der:

• Giver størst mulig værdi for natur og biodiversitet

• Hvis resultater og erfaringer kan bruges andre steder

• Bygger på lokale samarbejder

• Også giver gode muligheder for naturoplevelser

• Bygger på medfinansiering

Ansøgningsfrist

Du skal søge via et ansøgningsskema på Den Danske Naturfonds hjemmeside senest den 1. februar 2021.

Nationalparken kan hjælpe

I Nationalpark Skjoldungernes Land står vi klar til at hjælpe og vejlede ved lokale projekter, og vi vil også gerne indgå samarbejder med lokale lodsejere, foreninger og organisationer, som ønsker at søge puljen. Tilbuddet om vejledning og hjælp til projekter gælder dog udelukkende indenfor nationalparkgrænsen.

Kontakt projektkonsulent Thomas Vestergaard på e-mail Obfuscated Email eller telefon: 93597053. Thomas arbejder med natur og landskab i nationalparkens sekretariat.