Skilte skal beskytte fjordens ynglefugle

Publiceret 24-03-2020

Nationalparken sætter nu skilte op på øer og holme i Roskilde Fjord. Skilte skal sikre, at fuglene får fred i yngletiden fra 1. april til 15. juli.

Nationalparken sætter i disse dage skilte op på øer og holme i Roskilde Fjord. Her er det Slinken i Kattinge Vig. Foto af Sam Christensen

Mens Danmark er lukket ned, fortsætter fuglene på Roskilde Fjord med at gøre som de plejer. Klyder, edderfugle, viber, terner og mange andre fugle har allerede bygget reder tæt ved strandkanten – og mange har lagt æg. Yngletiden er gået i gang.

Hold afstand – også til fuglene

Ude på fjorden er der god afstand til andre mennesker, men det er også vigtigt, at holde god afstand til ynglefuglene, som er nemme at skræmme. I yngletiden er de ekstra sårbare. De bygger reder på jorden, og hvis de bliver skræmte op og forlader rederne, vil æg og unger være lette ofre for krager og måger.

Derfor er der særlige adgangsregler på og omkring fjordens øer og holme i perioden mellem 1. april og 15. juli. Det er ikke tilladt at gå i land, og al sejlads skal foregå i en afstand på mindst 50 meter til øer og holme – og gerne endnu længere.

Adgangsforbuddet formidles på skilte, som tages ned, når ynglesæsonen er ovre.

Nationalparken og Naturstyrelsen banker skilte i

Når du kigger ud over fjordens øer og holme i disse dage, vil du derfor kunne få øje på en af nationalparkens medarbejdere, som banker skilte i jorden for nationalparken og Naturstyrelsen.

Skiltene bliver placeret diskret på øer og holme. På de steder, hvor flere holme udgør en større klynge af holme, sættes skiltene op i hver ende af klyngerne. Når yngletiden er ovre – og der igen er adgang for mennesker på øerne – vil mange af skiltene blive fjernet.

Når yngletiden er ovre, er det dog fortsat vigtigt at vise hensyn til fuglene på fjorden. Svaner og andre andefugle fælder for eksempel yderste svingfjer i sensommeren, hvilket gør at de ikke kan flyve, mens de stadig skal bruge alt deres tid på at spise sig i ”god form” til vinterens strabadser. Sejl derfor altid i en stor bue uden om fuglene, når de ligger på fjorden.

På Elleore står der nu et af nationalparkens skilte, som skal beskytte ynglefuglene. Foto: Sam Christensen