Oplev Roskilde Fjord i en nationalpark-kano

Publiceret 11-05-2020

Ved Gershøj og Møllekrogen i Nationalpark Skjoldungernes Land ligger nu seks kanoer, som alle kan lånes til en oplevelse på Roskilde Fjord.

Med en 20-krone kan du låse en nationalpark-kano op og sejle en tur ud på fjorden. Foto: Andreas Elkjær / INSP! Media

I Nationalpark Skjoldungernes Land finder man dybe skove, unikke fortidsminder og roligt vand i Roskilde Fjord, hvor det rige fugleliv trives på øer og holme.

Her er blandt andet vandreruter, cykelruter, badestrande – og nu også seks nye kanoer. Kanoerne kan lånes af alle – og giver mulighed for at sejle en tur ud på fjorden.

Fjordoplevelser til alle

Nu er de sidste skruer sat i stativerne, et nyt skilt er sat op og kanoerne ligger pænt på række – tre i Møllekrogen og tre i Gershøj. De nye kanoer lyser op med deres lyseblå farve i solskinnet. Ved siden af står Mikkel Eeg, projektleder i Nationalpark Skjoldungernes Land, stadig med skruemaskinen i hånden.

- Vi vil gerne give alle mulighed for at komme ud på fjorden, også dem, der normalt ikke har adgang til en båd, eller overskud til at leje kajakker på forhånd. Med de nye nationalpark-kanoer kan man få et dejligt minde fra fjorden, hvad end man sejler mellem Møllekrogen og Gershøj, eller blot tager en lille rotur ud fra en af de to kanopladser, fortæller Mikkel Eeg.

Kanoerne er ikke til at tage fejl af med Nationalparkens logo og farver malet stort henover siderne. To af de i alt seks kanoer har udriggere monteret på siderne. Det giver stabilitet, hvis man fx ønsker at fiske fra kanoen.

- Man kan sådan set bruge kanoerne, når man vil, og kanoer med udriggere er sjove, hvis man fx vil fange vandmænd med ungerne. Det er dog vigtigt, at man læser skiltet grundigt, tager redningsvest på og kun sejler ud, når det er vindstille vejr, siger Mikkel Eeg.

Nationalparken arbejder på, at der også kan stilles cykler på kano-udriggerne, så man kan bruge kanoerne til en kombineret cykel- og sejl-tur, men denne løsning er ikke på plads endnu.

Kanoerne er nemme at få øje på i Gershøj Havn, hvor Gershøj Kro stiller et areal gratis til rådighed, og i Møllekrogen, hvor Selsø-Møllekrogen Bådelaug lægger deres jollestativ til.

- Uden den lokale opbakning fra dem, der bruger områderne til dagligt, ville vi ikke kunne komme med det her fantastiske tilbud til alle os andre. Vi skylder derfor at holde god orden på kanoerne og pladserne - og et stort tak til Greshøj Kro og Selsø-Møllekrogen Bådelaug, siger Mikkel Eeg.

Tillid til brugerne

For at låne kanoerne kræver det, at der medbringes en 20-krone, som man smider i for at låse kanoen op - ligesom i en indkøbsvogn. 20-kronen får man igen, når man afleverer kanoen og lægger den pænt på plads.

- Systemet med 20-kronen skal sikre, at kanoerne bliver trukket op og lagt tilbage på stativet, sådan at de ikke driver væk ved første højvande. Alle årer og redningsveste er spændt fast i bunden af kanoen med gummistropper, så de ikke blæser væk, og det er afgørende, at brugere af kanoerne lægger alt pænt på plads, så det ikke forsvinder, siger Mikkel Eeg.

Kanoer, redningsveste og årer er dekoreret med nationalparkens logo, så man kan se, hvor det hører til. Men derudover beror projektet på tillid til brugerne, og sejlads i kanoerne er også på eget ansvar.

- Projektet er inspireret af vandrehytter i Norge, hvor der tit står fx en lille jolle til fri afbenyttelse. Den tillid til brugerne vil vi også gerne vise, og så håber vi, at det kan fungere. Hvis det kan lade sig gøre, vil vi se på, om det er muligt at lægge flere kanoer ud andre steder i nationalparken, fortæller Mikkel Eeg.

Sejlads i kanoerne er på eget ansvar – hvilket også er tydeliggjort ved de låsemekanismer, hvor 20-kronen smides i. Her kan man også læse, at man ikke skal sejle ud i blæsevejr.

- Der er forskel på en sø eller en lille å og Roskilde Fjord. I blæsevejr tager vinden godt fat i kanoen her, og man kan risikere at havne et helt andet sted end planlagt, så det er vigtigt, at man overholder de regler, som vi har beskrevet på skiltene, pointerer Mikkel Eeg.

Kanosejlads må ikke forstyrre fuglelivet

Ud over kanoer, redningsveste og årer, har nationalparken udarbejdet nogle skilte med kort, som skal sikre, at dem, der låner kanoerne, også sejler forsvarligt i forhold til de regler og den sårbare natur, som findes ude på fjorden. Fx må man ikke sejle tættere end 50 meter på øerne fra 1. april til 15. juli.

Roskilde Fjord er nemlig udpeget som et fuglebeskyttelsesområde, fordi fjordens mange øer og holme er vigtige yngleområder for en lang række arter som fx ederfugle, terner og klyder.

Mange af fuglene, som yngler i Roskilde Fjord, bygger deres reder i strandkanten. Det gør dem særligt sårbare over for forstyrrelser fra fx mennesker, der ikke kender adgangsreglerne, og derfor fx går i land eller sejler for tæt på øerne i yngletiden.

Hvis fuglene bliver forstyrret, vil de flyve væk – og efterlade æg og unger som et nemt bytte for sølvmåger og andre rovfugle.

Kanoernes bevægelse spores

For at sikre fuglene mod forstyrrelser samler nationalparken derfor viden om, hvor kanoerne bliver sejlet hen. Det sker via sporingsenheder i alle seks kanoer.

- Viden om kanoernes færdsel er vigtig, hvis vi på sigt vil udbrede det her til andre steder i nationalparken. Vi skal kunne vise, at det foregår på en bæredygtig måde. Det vil sige, at det ikke har negative konsekvenser for fuglene, siger Mikkel Eeg.

De nye kanoer vil være til rådighed frem til 30. september, hvor de tages op for vinteren. Perioden falder ikke bare sammen med fuglenes yngletid, men også med fuglenes fælde-periode.

Nogle fugle, fx svaner, mister evnen til at flyve, når de fælder svingfjer i sensommeren. I denne periode er de nemme at skræmme, hvilket kan få konsekvenser for fuglenes opbygningen af fedtreserver. Uden tilstrækkelige fedtreserver får de svært ved at klare vinteren, eller de kan blive for svage til at yngle igen om foråret.

Ligesom andre sejlende på Roskilde Fjord skal de nye brugere af kanoerne derfor også vide, at man skal sejle langt uden om flokke af fældende svaner og undgå at sejle direkte imod dem, selv på flere hundrede meters afstand.

Klar, parat, start!

Danmark har været lukket ned, og vejret har været solrigt, og det har man i nationalparken kunnet mærke på antallet af besøgende både i skovene og ved fjorden. Med kanoerne er der nu endnu en mulighed for naturoplevelser – helt klar til at blive taget i brug.

Konceptet er først til mølle – det vil sige, at kanoerne ikke kan bookes. Med de mange mennesker i naturen, kan der derfor forekomme ventetid ved kanoerne, og det skal man tage med i sin planlægning.

Projektet er et samarbejde mellem Nationalpark Skjoldungernes Land, Lejre Kommune og Frederikssund Kommune, og det er støttet af Friluftsrådet. Alle parter glæder sig nu til at se, hvordan kanoerne bliver taget imod.