Ørreder fik hedeslag i Roskilde Fjord

Publiceret 31-01-2020

Forskere har undersøgt, hvordan den varme sommer i 2018 påvirkede ørrederne i Roskilde Fjord.

Foto af Rasmus Ovesen

Siden 2017 har forskere fra DTU Aqua i samarbejde med lokale fritidsfiskere og lystfiskere studeret ørrederne i den sydlige del af Roskilde Fjord - med særligt fokus på fiskene i Kattinge Vig. 

Projektets formål var at kortlægge fiskenes vandringer i fjorden og undersøge, om ørrederne blev påvirket af de høje temperaturer i sommeren 2018. 

Resultatet er nu udgivet i en artikel på side 34 – 41 i bladet Habitat. Her kan man blandt andet læse, at ørredernes temperatur stiger under marine hedebølger, fordi fiskene bliver i det varme overfladevand, hvor iltindholdet er højt. De høje temperaturer kan hæmme fiskenes vækst og øge dødeligheden. 

Forskere fulgte 50 ørreder

Forskerne fra DTU Aqua mærkede 50 voksne ørreder fra Langvad Å med små transmittere. Disse transmittere sendte signaler til lytteposter forskellige steder i Kattinge Vig, og signalerne sladrede om fiskenes position og indre temperaturer. Da fisk er vekselvarme, følger den indre temperatur vandtemperaturen. 

Normalt foretrækker ørreder i Roskilde Fjord temperaturer mellem 12 og 16 grader, og undersøgelser har tidligere vist, at en temperatur omkring 16 grader giver de bedste vækstbetingelser for fiskene. Historisk set har sommertemperaturen i Roskilde Fjord ligget tæt på de optimale 16 grader. Dette var dog ikke tilfældet i sommeren 2018.

I løbet af en marin hedebølge vil opvarmningen af overfladevandet betyde, at vandet bliver for varmt for ørreder, der derfor opsøger det koldere vand ved havbunden. Men når denne lagdeling af vandsøjlen opstår, hvor det øvre vand er varmt og det nedre koldt, vil der kun være en begrænset udskiftning af vand mellem de to lag. Det betyder, at overfladevandet er rigt på ilt, hvorimod bundvandet er iltfattigt.

Iltsvind i bundvandet opstår, når store algemængder henfalder ved bunden under forrådnelse. Og kombinationen af mange alger og temperaturstigninger accelererer iltsvindsprocessen. 

Pest eller kolera

Når høje temperaturer i overfladevandet kombineres med lavt iltindhold i bundvandet, bliver ørrederne pressede. De må rent udsagt vælge mellem pest eller kolera. 

Den nye undersøgelse viser, at fiskene oftest vælger at opholde sig i det varme overfladevand. Det skyldes formentligt, at iltmanglen ved bunden kan være direkte dødelig, mens det varme overfladevand blot hæmmer fiskenes vækst.

Undersøgelsen viser også, at fiskenes temperatur var 20-24 grader fra slutningen af juni til midten af august 2018. I tre uger af juli var der intet ilt 2 meter over bunden, men derimod rigeligt med ilt i overfladevandet. Dog nåede temperaturen i overfladevandet op på over 25 grader, hvilket kan være dødeligt for ørreder.

Klimaforandringer udfordrer ørreder i Roskilde Fjord

Som en konsekvens af kommende klimaændringer er der øget risiko for marine hedebølger i Danmark. I løbet af de sidste 30 år er antallet af årlige hedebølgedage i Roskilde Fjord steget med næsten en måned per årti, og tendensen forventes at fortsætte.

Det kan få alvorlige konsekvenser for ørrederne i fjorden, som under marine hedebølger ender i et miljø, der ikke er optimalt for deres vækst og overlevelse. Samlet set kan hedebølge og iltsvind betyde, at fiskenes vækst nedsættes, at de søger andre steder hen, eller at de dør af de forringede forhold. 

Læs hele artiklen fra forskerne bag projektet på side 34 her.

Se i en video fra ROLK, hvordan det går for sig, når forskere indoperere en transmitter i havørrederne.

Projektet er et samarbejde mellem DTU Aqua og lokale lystfiskere og fritidsfiskere fra Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK), Gershøj Fritidsfiskerforening, Frederikssund Fritidsfiskerforening, Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord, Danmarks Amatørfiskerforening og Fishing Zealand.

Projektet er finansieret af midler fra Roskilde, Lejre, Frederikssund og Hillerød kommuner, Fishing Zealand, DTU Aqua og midler fra indbetaling af det nationale fiskekort.