Lodsejere i nationalparken kan søge nyt tilskud

Publiceret 02-09-2020

Et nyt tilskud skal sikre afgræsning af arealer med høj naturværdi i nationalparker og Natura 2000-områder.

Nationalparken har tidligere støttet projekter, der forbereder områder til græsning fx her ved Herslev. Nu er det muligt for lodsejere i nationalparken at søge tilskud hos Landbrugsstyrelsen. Foto: Thomas Vestergaard

Afgræsning sikrer mere mangfoldig natur

Afgræsning kan være med til at forhindre, at lysåbne arealer springer i skov.

De græssende dyr er samtidig med til at fjerne næringsstoffer, hvilket giver plads til planter, som trives i næringsfattig jord, og som har det svært i kampen mod fx brændenælder og tidsler.

Derved kan afgræsning være med til at sikre en stor variation af plantearter - hvilket igen skaber flere levesteder til fx sommerfugle.

Et nyt tilskud, som kan søges gennem Landbrugsstyrelsens Tast Selv-service, skal gøre det nemmere for lodsejere i nationalparker og Natura 2000-områder at få økonomisk hjælp til at forberede et areal til afgræsning.

Har man som lodsejer et areal, som har en høj naturværdi, kan man således få tilskud til fx at rydde træer og buske og få det kørt væk, til at sætte hegn op og til at installere drikkevandsforsyning.

Få op til 100 procent i tilskud

Der er i år afsat 30 millioner kroner til projekter til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning, og det er muligt for lodsejere at få tilskud til op til 100 procent af de samlede tilskudsberettigede udgifter i et projekt.

Tilskuddet kan søges til arealer i Natura 2000-områder eller i nationalparker, hvor mindst 0,1 ha sammenhængende areal har en naturværdi over 5 på High Nature Value-indekset (HNV).

Indekset bruges til at prioritere projekter med EU-tilskud for at sikre størst mulig naturgevinst af tilskuddet. Log ind i Landbrugsstyrelsens Tast Selv-service for at se HNV-værdi.

Hvis man får tilskud, er det et krav, at hegnet skal kunne holde i fem år, og rydningen skal vedligeholdes i tre år. Det er Landbrugsstyrelsen, der vurderer, om det konkrete projekt kan prioriteres inden for rammerne af tilskudsordningen.

Læs mere om tilskudsordningen her.