Nationalparken ønsker glædelig jul og godt nytår!

Publiceret 16-12-2020

Juleferien står for døren, og året går på held. Vi ser tilbage på året der gik – og året, der kommer.

Fra nationalparkens sekretariat ønsker vi jer alle en rigtig glædelig jul! Foto: Martin Kunzendorf

2020 blev et år, som vi nok aldrig glemmer – et år, hvor covid-19 pandemien blev altoverskyggende, hvor sundhedsmyndighedernes retningslinjer blev et kodeks til vores liv og vaner, og hvor vi lærte at stå ”sammen hver for sig”.

Her i nationalparken har vi i 2020 fortsat arbejdet med en lang række projekter – afsluttet nogle og igangsat andre. Om lidt sænker julefreden sig, og vi hopper ind i et nyt år. Det er tid til at se tilbage på lidt af alt det, der skete i 2020 – og frem mod det, der venter forude i 2021.

Nye faciliteter til friluftslivet

Der er sket en masse for friluftslivet i nationalparken i 2020. Allerede i januar satte vi små nye formidlingsskilte op langs et mountainbikespor i Boserup Skov i samarbejde med Roskilde Mountainbike Klub. I april lå et nyt shelter klar i Salvadparken.

Den helt store attraktion blev nationalpark-kanoerne, som vi lagde ud i maj. Seks i alt - tre ved Gershøj og tre ved Møllekrogen. Hele sommeren kunne besøgende gratis låne en kano til at sejle ud på Roskilde Fjord – og det var der mange af jer, der gjorde. Kanoerne er nu taget ind for vinteren, men vil være tilgængelige igen til sommer.

I juni lagde vi en flydende friluftsø ud ved Veddelev. Øen fungerer som en pauseplads til alle jer, der ror kajak eller surfer. På øen kan du tage et hvil – og derved undgår vi også besøg på øer og holme i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli. Friluftsøen er taget ind for vinteren, men bliver lagt ud igen ved Veddelev til foråret – og her får den selskab af endnu en pause-ø.

Sommeren 2020 bød blandt andet også på indvielsen af den nye cykelrute, Istidsruten, hvor du kan blive klogere på det bakkede Istidslandskab på Vestsjælland. En ny folder til Skjoldungestien blev også trykt og uddelt i stor stil.

Kurser og oplevelser i naturen

Siden foråret har nationalparken arbejdet på at udvikle tilbud til lærere og pædagoger, skoleklasser, familier og alle andre, der søgte oplevelser i naturen – med afstand til andre.

Det blev til masser af forløb med skoleklasser og dagtilbud, grejkasser og lærer- og pædagogkurser. I efteråret modtog vi en flot bevilling fra Undervisningsministeriet, som blev omsat til 100 ture ude i naturen for specialklasser og almindelige klasser – i samarbejde med Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner. Projektets mål var at hjælpe især sårbare børn godt tilbage i skole efter forårets corona-nedlukning. Det blev nogle rigtig gode dage med glade elever og lærere på Tadre Mølle, Selsø Slot og Boserupgård Naturcenter.

Samtidig har vi i 2020 arbejdet videre på det store skoleprojekt ’Bliv Skjoldunge’, hvor vi her i 2020 har kørt en række pilotforløb for skoleklasser.

Flere mennesker i naturen

Da Danmark lukkede ned i foråret, stod det hurtigt klart, at mange søgte ud i naturen. Lokale rapporterede om øget færdsel, og vores hjemmeside fik mange flere besøgende. 

Det er gået godt, og der har været plads til alle her i nationalparken. Selvom nationalparkens sekretariatet ikke oplever mange konflikter, er det noget, vi har fokus på – og bestyrelsen har nedsat et konfliktråd, som arbejder med at forebygge konflikter. I konfliktrådet sidder repræsentanter fra forskellige brugergrupper og lodsejere, som kan komme med gode råd og sparre med nationalparkens sekretariat om konfliktforebyggende initiativer.

Rigtig mange frivillige troppede i 2020 op til nationalparkens affaldsindsamlinger for at hjælpe med at fjerne skrald langs Roskilde Fjord. Dette arbejde fortsætter i 2021, hvor vi vil udvide affaldsindsamlingen til udvalgte øer og holme – samt bunden af Roskilde Fjord. Mere om det på den anden side af nytår.

Da vi nåede sommerferien, og coronaen for en kort stund slap sit stramme tag i Danmark, kunne vi igen tilbyde ture og arrangementer for mindre grupper ude i nationalparken. Det blev blandt andet til et åbningsarrangement for det landsdækkende projekt ”Sommer i Vores Natur” – et projekt med arrangementer over hele landet, hvor masser af danskere fik gode oplevelser i naturen. Åbningsarrangementet blev afholdt på Boserupgård Naturcenter og med besøg fra blandt andre miljøminister Lea Wermelin.

I forbindelse med ”Sommer i Vores Natur”-projektet udviklede vi i nationalparkens sekretariat også et oplevelseshæfte til børn. Gennem hæftet bliver børnene introduceret til forskellige naturtyper og arter på en sjov og eventyrlig måde. Hæftet blev uddelt til børn over hele landet.

Stenrev og andre naturprojekter

Den største nyhed fra 2020 på naturområdet var nok, da en bred, grøn politisk aftale landede i juni. Aftalen sikrede nationalparken midler til at realisere vores stenrevsprojekt. Det betyder, at vi kan etablere to stenrev i Roskilde Fjord til glæde både for livet under og over vandoverfladen og for børn og voksne, der med snorkel og dykkermaske vil kunne opleve det rige dyre- og planteliv ved et stenrev.

Flere naturprojekter er også gennemført i 2020, blandt andet et større græsningsprojekt på Bognæs, flere græsnings- og rydningsprojekter ved fx Selsø Sø og Slot, Skrivernæbbet, Østskoven og Gundsømagle Vig. 

Desuden er der udarbejdet forvaltningsplaner for 20 sjældne planter, som vokser i nationalparken. Vi glæder os til at føre nogle af disse planer ud i livet til næste år.

Ude på Roskilde Fjord er der fortsat fokus på at vende den tilbagegang, der har været blandt mange bestande af ynglefugle. Den årlige fugletælling blev gennemført i foråret, og kampen mod rotter fortsatte. Forud for fuglenes ynglesæson satte nationalparken igen midlertidige skilte op på øer og holme. Skiltene oplyser om det adgangsforbud der gælder i fuglenes yngletid.

Kultur og formidling

I 2020 søsatte nationalparken i samarbejde med Visit Fjordlandet og rederiet Stromma en fjordbåd, Hjortholm, som sejlede gæster rundt på Roskilde Fjord i juli og august. Sæsonen gik godt med over 2700 sejlende gæster, og et lignende tilbud vil være at finde på Roskilde Havn igen til næste år.

I maj kunne Sagnlandet Lejre indvie deres nye og vildt imponerende kongehal. Samtidig indviede nationalparken i samarbejde med Lejre Kommune, ROMU og Sagnlandet Lejre en kongehalvej. Kongehalvejen er en sti, der går mellem den rekonstruerede Kongehal i Sagnlandet Lejre og markeringen af de oprindelige kongehaller i Gl. Lejre. Ruten er markeret med ornamenterede pæle i landskabet.

Først i juni udkom anden udgave af magasinet ”Min Nationalpark”. Igen i år blev det husstandsomdelt i Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner.

Over sommeren blev seks nye Natureventyr født. Eventyrerne udspiller sig langs korte ruter i naturen, og kapitlerne låses op undervejs via appen Natureventyr.

Rundt omkring i nationalparken har vi i 2020 arbejdet videre på at synliggøre og formidle den kulturhistorie, der ligger mere eller mindre gemt i landskabet. Flere nye formidlingsskilte er kommet op i løbet af året, fx ved Skullerupholm Teglværk, Avnsø, Lavringe Å, Sonnerupgård voldsted og på Bognæs.

Ved Gl. Lejre er den for længst forsvundne skibssætning, Ravnshøj Dyst, nu markeret i landskabet. Ravnshøj Dyst stammer fra yngre jernalder eller vikingetid ligesom de andre skibssætninger, der engang lå som en flåde af stenskibe på bakkekammen.

Sideløbende samarbejder nationalparken med ROMU og Lejre Kommune om et formidlingsprojekt omkring Danmarkshistorien ved Gl. Lejre – mere om det næste år, men gå allerede nu ind og hør de nye afsnit af podcastserien ’Kongerækken’ om Skjoldungerne. Du kan finde dem i din podcast app.

Spændende år venter forude

Her i nationalparkens sekretariat glæder vi os til 2021, og vi håber, at vi til foråret igen kan invitere til arrangementer ude i naturen. Corona eller ej - 2021 bliver også et år med både små og store projekter i nationalparken. Blandt de mange projekter, som vi skal videre med i 2021 er fx det store stenrevsprojekt i Roskilde Fjord. 

I Rørmosen vil vi i første del af 2021 etablere en spang, sådan at vandrere på denne strækning af Skjoldungestien kan slippe igennem med tørre sokker. 

Ved Kisserup vil der snart komme en storkerede op – og hvis vi er heldige også et storkepar. Nye skilte er på vej flere steder, blandt andet ved Selsø Slot. Og med et splinternyt og lækkert turkort, der kan hentes rundt omkring til foråret, bliver det nemt at få overblik over nationalparkens mange ruter, besøgssteder og faciliteter.

Endelig vil vi i begyndelsen af det nye år lancere en række film og lydfortællinger, hvor lokale fortæller historier fra egnen. Følg med i alt dette på nationalparkens hjemmeside eller sociale medier. 

Hermed runder vi året af. Hvis du vil læse om flere af nationalparkens projekter, kan du gøre det her.

Vi har i nationalparken haft et godt år på trods af corona – og vi glæder os til det næste, hvor vi forhåbentlig får set lidt mere til alle jer derude. Især glæder vi os til at fortsætte de mange fantastiske samarbejder med jer – det er samarbejdet, der gør alt dette muligt.

Tusind tak for et begivenhedsrigt 2020 og rigtig glædelig jul!