Nationalparken indvier ny frilufts-ø

Publiceret 30-06-2020

Ved Veddelev ligger frilufts-øen nu klar til surfere, sejlere og alle andre på fjorden. Øen skal samtidig skabe fred til ynglefugle på øer og holme.

Den flydende frilufts-ø måler 2,5 gange 4,5 meter.

Ud for Veddelev i Roskilde Vig kan man nu støde på en flydende frilufts-ø. En gul bøje markerer øen, som ligger fast med et anker hen over sommeren.

Øen er lagt ud som en gave fra Nationalpark Skjoldungernes Land til alle surfere, sejlere og andre gæster på fjorden. På øen kan man slå midlertidig lejer, strække armene, drikke sin medbragte kaffe og nyde udsigten. – uden at forstyrre fjordens fugle, som i øjeblikket har unger.

Populære Roskilde Fjord

Roskilde Fjord er et af de mest anvendte områder, når det kommer til ’vådt’ friluftsliv i Danmark. Samtidig er Roskilde Fjord et vigtigt område for ynglende fugle – faktisk så vigtigt, at fjorden er udnævnt som internationalt fuglebeskyttelsesområde.

Fuglene yngler på de mange øer og holme, som findes i Roskilde Fjord. Men de bliver nemt skræmt, hvis fx surfere eller sejlere bevæger sig tæt forbi eller går i land på øerne. Forstyrrelser, som de fleste mennesker slet ikke lægger mærke til, kan være fatale for de ny udklækkede fugleunger. Dermed kan den øgede færdsel på Roskilde Fjord få negative konsekvenser for udviklingen af fuglelivet på fjorden og internationalt.

I Nationalpark Skjoldungernes Land har man derfor stort fokus på at understøtte et bæredygtigt friluftsliv, sådan at der også i fremtiden er plads til både mennesker og fugle på fjorden. Den nye frilufts-ø er derfor ikke kun bygget som hvileplads til surfere og sejlere – øen skal også aflede færdsel til øer og holme, sådan at fuglene kan få fred til at bygge reder, ruge og opfostre deres unger.

Ø færdiggjort på trods af corona

Den flydende ø er støttet af Friluftsrådet og bygget i samarbejde med FGU Nordsjælland i Skibby. Planen var oprindeligt at to øer skulle bygges og ligge klar til brug på Roskilde Fjord forud for fuglenes yngletid, som begyndte den 1. april. Planen blev dog udskudt, da produktionsskolen ligesom resten af Danmark måtte lukke ned i midten af marts.

Da skolen igen åbnede, blev projektet færdiggjort, og i lørdags blev den ene af de to øer søsat. Øen, som nu ligger placeret lidt syd for Veddelev Havn, er dermed klar til at tage imod surfere, sejlere og andre gæster på fjorden, og det glæder projektkonsulent Mikkel Eeg fra Nationalpark Skjoldungernes Land.

- Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at få den ene ø ud allerede i denne sæson. Nu håber jeg, at den bliver flittigt brugt, og at fuglene på fjordens øer og holme samtidig kan få fred til at opfostre sunde unger. Jeg glæder mig meget til at følge projektet og samle erfaringer, som vi kan bruge næste år, når begge øer skal ud at ligge før yngletiden begynder den 1. april, siger Mikkel Eeg.

En lækker ø aflaster Elleore

Den nye frilufts-ø er beklædt med træ i forskellige sorter og mønstre, og udviklingen af øens funktioner er sket i samarbejde med fjordens surf- og kajakklubber. Øen har derfor afrundede kanter, greb til at komme op og sænkede fortøjnings-pullerter.

På øen finder man information og kort over området, og om hvordan man er med til at passe på fuglene. Øen, som måler 2,5 gange 4,5 meter, stikker kun omkring 25 centimeter op over vandoverfladen og er dermed næsten ikke synlig fra land. En gul bøje markerer øen.

Placeringen ud for Veddelev er nøje udvalgt. Håbet er, at øen vil aflaste Elleore, hvor der tidligere har været rapporteret en del uhensigtsmæssig færdsel – formentlig fordi den lille ø ligger midt i udsejlingen fra Roskilde Vig.

Nu udgør den flydende frilufts-ø et alternativ til en god hvileplads med udkig ud over nationalparkens enestående fjordlandskab.

Forstyrrelser kan koste fugleliv

Elleore er ligesom de fleste andre øer og holme i fjorden omfattet af en særlig fredning i fuglenes yngletid. Det betyder, at man i perioden fra 1. april til 15. juli skal holde en afstand på minimum 50 meter til øerne og holmene. Hvis fredningen ikke bliver overholdt, kan det have alvorlige konsekvenser for ynglefuglene.

I begyndelsen af yngletiden omkring 1. april bygger fuglene reder. I denne tid kan forstyrrelser derfor betyde, at fuglene helt opgiver at yngle, eller at de søger mod andre områder, hvor konkurrencen om føde og redepladser er hårdere.

Forstyrrelser senere på foråret og nu, hvor fuglene har unger, kan betyde, at forældrefuglene bliver skræmt væk fra reden. Når det sker, får rovfugle som fx sølvmåger nem adgang til æg og unger.

- Mange af fjordens ynglefugle er rejst meget langt for at yngle lige netop her. Fx ternen, som er fløjet hele vejen fra Antarktis. Så fortjener man sgu lidt fred og ro til at yngle, siger Mikkel Eeg.

Den nye ø skal bruges nu. Når sommeren slutter vil den blive taget ind og opbevaret tørt over vinteren.