Nationalparken har nedsat konfliktråd

Publiceret 16-06-2020

Konfliktrådet skal forebygge konflikter mellem brugergrupper og lodsejere i Nationalpark Skjoldungernes Land.

Hold hunden i snor, så både ynglefugle og andre gæster i naturen kan føle sig trygge. Foto: Katrine Skov Petersen.

Idéen om et konfliktråd opstod i 2016. Her sendte Roskilde Mountainbike Klub et borgerforslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, hvori de opfordrede nationalparken til at lave et konfliktråd.

Formålet med et sådan råd skulle være at hjælpe med at imødekomme og forebygge konflikter mellem brugergrupper i nationalparken og mellem brugergrupper og lodsejere.

Idéen blev optaget i nationalparkplanen 2017-2023, og i 2019 blev et konfliktråd nedsat. Rådet består af repræsentanter fra forskellige brugergrupper samt lodsejere i nationalparken.

Konflikter kan undgås

Konfliktrådets medlemmer vil sammen og i samarbejde med nationalparken arbejde for at forebygge konflikter, der knytter sig til færdsel i landskabet. Det skal ske ved at fremme dialog mellem lodsejere og brugergrupper og mellem brugergrupperne imellem.

Konfliktrådet er ikke en myndighed og skal derfor ikke ind og træffe afgørelser i konflikter, men derimod rådgive og vejlede, sådan at konflikterne slet ikke opstår.

Derfor er en af konfliktrådets vigtige opgaver også at rådgive nationalparkens sekretariat, bestyrelse og råd i forbindelse med projekter i nationalparken.

En af konfliktrådets første opgaver vil være at skabe en vejledning med gode eksempler og råd til, hvordan man undgår konflikter, som er knyttet til færdsel og friluftsliv i nationalparken.

Corona-konflikter i naturen kan undgås

Under corona-krisen har nationalparkens sekretariat oplevet, at flere mennesker kommer ud og bruger naturen i nationalparken. Det fortæller naturvejleder Sofie Clauson-Kaas fra nationalparken.

- Lokale fortæller, at de oplever flere mennesker derude, og jeg møder også selv flere mennesker i naturen nu, end jeg har gjort tidligere. Det er dejligt, at krisen trods alt medfører, at flere mennesker får øjnene op for de glæder, som naturen kan give – men det kan potentielt også betyde flere konflikter, og det vil vi gerne undgå, siger Sofie Clauson-Kaas, som har arbejdet med etableringen af konfliktrådet.

- Jeg har fx modtaget flere henvendelser om overfyldte skraldespande og skrald, der bliver spredt i skoven af fugle og rovdyr. Derfor opfordrer vi folk til at tage skraldet med hjem. Jeg har også modtaget henvendelser om hunde, der ikke er i snor, og det kan være til stor skade for de ynglende fugle, som bliver skræmt væk af hundene, og andre gæster kan også føle sig utrygge ved de løse hunde, fortæller Sofie Clauson-Kaas. Hun mener, at de fleste overtrædelser skyldes mangel på viden om, hvad man må og ikke må.

- Det er min overbevisning, at kun meget få overtræder reglerne om god færdsel bevidst. Derfor har vi i konfliktrådet talt om, hvordan vi kan skabe bedre og mere synlig information om god færdsel i naturen, forklarer naturvejlederen.

- Der er også nogle steder, hvor man må mere i naturen end man tror. Ved ikke at kende reglerne, kan man frarøve sig selv nogle fantastiske naturoplevelser, tilføjer hun.

Simple råd om god færdsel

Et første skridt på vejen har været at samle den viden, der findes omkring god færdsel i naturen. Denne information ligger nu samlet på nationalparkens hjemmeside, og her kan man blandt andet finde råd om god færdsel samt hvad du må i skoven, ved kysten, i det åbne land og på fjorden.

I nationalparken og konfliktrådet arbejder man nu videre med denne og andre opgaver, der skal sikre, at der fortsat er plads til alle i naturen.

Se alle råd og regler om god færdsel her.