Miljøminister besøgte stenrev i Roskilde Fjord

Publiceret 26-09-2020

Miljøminister Lea Wermelin trodsede regnvejret, da hun fredag lagde vejen forbi Roskilde Fjord.

Borgmester Tomas Breddam (tv) og borgmester Carsten Rasmussen (th) sammen med miljøminister Lea Wermelin ude på Nørrerev i Roskilde Fjord. Foto: Nynne Sørgaard

Roskilde Fjord udgør cirka en tredjedel af Nationalpark Skjoldungernes Land. Her finder man en stor variation af liv – både over og under vandoverfladen. 

For at styrke livet i Roskilde Fjord har nationalparken længe arbejdet på at genetablere stenrev i fjorden. Stenrev er en meget vigtig naturtype, der har et særligt rigt og varieret plante- og dyreliv – men stenrevene er forsvundet fra fjorden, da mange sten blev fisket op i 1800- og 1900-tallet og brugt til forskelligt byggeri.

Nu er to nye stenrev på vej til Roskilde Fjord. Finansieringen af de to stenrev kom på plads med en politisk aftale i juni, og fredag blev det fejret, da Miljøminister Lea Wermelin besøgte fjorden for at kaste den første sten – i silende regn.

Stenrev for alle

Med på turen var også borgmester i Lejre Kommune Carsten Rasmussen, borgmester i Roskilde Kommune Tomas Breddam, miljøordfører Mette Gjerskov (S), samt repræsentanter fra nationalparken.

Iført regntøj og redningsveste stævnede selskabet ud fra Veddelev Havn i to både. Første stop var syd for Veddelev, hvor nationalparken etablerer et formidlingsrev. Det betyder, at stenrevet anlægges på lavt vand i et område med mange besøgende og på en måde, der gør det spændende for de besøgende at svømme ud med snorkel og iagttage livet på revet.

Socialdemokratiets miljøordfører, Mette Gjerskov, som selv bor i Roskilde Kommune, udtrykte glæde over det nye stenrev ved Veddelev.

- Jeg er simpelthen så glad for, at vi fik sikret penge til stenrev i Roskilde Fjord. Det er jo mit barndomsland, så jeg har taget min helt egen sten med – hjemme fra Dyssegaarden i Gundsømagle. Det er fantastisk, at stenrevet her både kan nydes af besøgende og gavne biodiversiteten. Vi glemmer ofte livet under vand, når vi taler om natur og miljø. Jeg tror, at flere vil få øjnene op for stenrevenes store betydning som havets oaser, når de med egne øjne kan opleve det mylder af liv, der opstår omkring et stenrev, sagde Mette Gjerskov.

De første sten blev kastet

Fra Veddelev fortsatte bådene mod Nørrerev ud for Gershøj. Nørrerev er en højderyg, som skærer gennem fjorden, og som blev dannet under istiden. Netop her er der med stor sandsynlighed blevet fisket rigtig mange sten op.

Iført vaders hoppede miljøminister Lea Wermelin og resten af selskabet ud af bådene. Magisk så det ud, da turen fortsatte til fods midt ude på Roskilde Fjord. På Nørrerev kan man gå tørskoet eller i almindelige gummistøvler ved lavvande, men fredag var vaders en nødvendighed. Håret hang vådt om ansigterne i det grå landskab, men humøret var højt, og stenrevet blev ihærdigt undersøgt gennem vandkikkerter.

Miljøminister Lea Wermelin, miljøordfører Mette Gjerskov, borgmester Tomas Breddam og borgmester Carsten Rasmussen medbragte hver en sten. Ude på revet kastede de hver især deres sten som symbol på, at stenrevsprojektet nu er skudt i gang.

Stenene fik både klapsalver og bevingede ord med på vejen, blandt andet fra miljøminister Lea Wermelin.

- Vi skal have mere og vildere natur, også under havoverfladen. Vi står i en naturkrise, og dyr og planter mangler plads og levesteder. Derfor er jeg virkelig glad for, at vi inden sommeren fik lavet en aftale med konkrete naturinitiativer, der blandt andet sikrer penge til flere stenrev. Det hjælper naturen både under og over vandet i Roskilde Fjord til glæde for bl.a. fiskeyngel og søanemoner. Samtidig bliver der et formidlingsrev, hvor familier kan komme ud og se nærmere på tangskove og lære om livet på et stenrev, siger miljøminister Lea Wermelin

De fire nye sten vil senere få selskab af cirka 50.000 andre sten, som skal lægges ud på dybder fra helt lavt vand til 3,7 meter omkring Nørrerev. Stenene skal ligge i flere lag, sådan at der opstår huler, hvor fisk og andre dyr kan gemme sig.

Fra Nørrerev sejlede miljøministeren og resten af selskabet til Gershøj, hvor nationalparkchef Anders Bülow og miljøminister Lea Wermelin sagde tak for i dag, før turen sluttede og alle drog hjem, glade og våde.