100 Skjoldungedage for sårbare børn

Publiceret 19-11-2020

Nationalparken tilbyder i samarbejde med Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner 100 ture ud i naturen for specialklasser og almindelige klasser.

I efteråret 2020 afholder Nationalpark Skjoldungernes Land i samarbejde med Lejre og Frederikssund kommune 66 Skjoldungedage for specialskolebørn i de to kommuner. Samtidig afholder nationalparken i samarbejde med Roskilde Kommune og Boserupgård Naturcenter omkring 33 ture for skoleklasser på Hedegårdens Skole og Nordskolen i Jyllinge. Alle turene skal give eleverne gode læringsoplevelser i naturen og kulturhistorien - og styrke børnenes trivsel og fællesskabet i klassen.

Samtidig er det håbet, at turene kan give lærere og pædagoger lyst til at arbejde med udeskole og at bruge naturen – fx i nationalparken - som klasseværelse.

Mange af klasserne kommer på tredages forløb. Fx tager en klasse på tur hver tirsdag i tre uger i træk. Eleverne får på den måde mulighed for at lære stedet og naturvejlederen at kende – og gøre den lille del af nationalparken til deres egen.

Tre skønne steder i nationalparken

Turene går til tre helt centrale steder i Nationalpark Skjoldungernes Land:

Tadre Mølle: Elverdamsdalens sidste vandmølle. Her arbejder børnene med tre temaer på de tre dage: Korn, mel og mølle. Landskabets dannelse og vandets kræfter. Stenalder og flintesmedning. Tadre Mølle lånes venligt ud til projektet af ROMU, Den Selvejende Institution Tadre Mølle, Tadre Mølles Venner og Naturstyrelsen.

Selsø Slot: Den smukke herregård ved Selsø Sø danner rammen om tre dejlige dage med æbler, bål, snittekunst, lerbrænding, uld, hulebygning. Eleverne får også lov at gå på opdagelse og lave mindfullness i det gamle slot. Herregårdsmuseet Selsø Slots bestyrelse og Selsø Slots Venner er så venlige at låne slottet ud til projektet.

Boserupgård Naturcenter og Jyllinge: Her arbejder børnene med vild mad, affaldsindsamling, landart og juleforløb. Boserupgård Naturcenter og Roskilde Kommune er gået ind i et direkte samarbejde med nationalparken om forløbet.

Naturvejledning og mindfullness

De mange ture ledes af erfarne natur- og kulturvejledere. Natur/kulturvejleder Søren Moses står for turene til Tadre Mølle. Kulturvejleder Hanne Hvass står for turene til Selsø Slot. Naturvejleder Liv Louise Holm står for turene til Boserupgård Naturcenter og Jyllinge.

Som et forsøg kobles natur- og kulturvejledernes meget håndgribelige faglighed sammen med mindfullness via instruktør Isabel Lohmann, som er knyttet til en del af turene. Isabel Lohmann har som lærer gennem flere år arbejdet med mindfullness i skolen – og underviser i dag i mindfullness på læreruddannelsen Absalon og andre steder.

Projektet ”Skjoldungedage” er støttet af Undervisningsministeriets pulje til initiativer, som kan få udsatte børn godt tilbage i skole i 2020. Ud over turene ud i nationalparken udvikles også en række kurser for lærere og pædagoger – og materialer for børn og voksne.

For yderligere information - kontakt nationalparkens formidlingskoordinator, Malene Bendix. E-mail: Obfuscated Email. Telefon: 93 59 7099.

Tekst og Foto: Malene Bendix