VIDEO: Snart lægger havørnene æg

Publiceret 08-02-2019

Rede-område er fredet frem til 31. juli

Her i Nationalpark Skjoldungernes Land yngler flere havørne. Det første havørnepar slog sig ned på Bognæs i 2006 – og siden har de fået mere end 22 unger. I 2016 kom et havørnepar til Østskoven overfor Eskilsø. 

Havørne er sky fugle, som danner par og finder territorier, de holder hele livet. Deres enorme rede bygger de et sted, hvor der er fred og ro og æggene lægger de typisk i marts. Bliver de forstyrret, mens de ruger, kan de finde på at opgive reden og æggene vil gå tabt. Og da havørne ikke kan nå at genoptage yngleforsøget, vil forstyrrelser af betyde, at en hel ynglesæson går tabt. Derfor er redeområdet ved Bognæs også fredet i perioden fra 1. februar til 31. juli. 

Æggene klækker efter omkring 40 dage, og først hen mod august er ungerne flyvefærdige. Indtil da henter forældrene mad med hjem til reden. Den enorme rede er opdelt i to sektioner – en del, hvor æggene bliver lagt, og hvor havørnene hviler, og en anden del, hvor de spiser, og hvor man derfor finder knogler og andre madrester.

Foto: Hans Henrik Erhardi

Nationalparkens flyvende dør

Havørnen er Nordeuropas største rovfugl med et vingefang på op mod 2,5 meter. Den enorme størrelse og formen på vingerne har inspireret til øgenavnet ”den flyvende dør”, og størrelsen er nok også medvirkende til at man i Norge fortæller, at havørne har taget børn i 4-5 års alderen.

Det er dog kun historier – og selvom havørnen, som vejer mellem 3 og 7 kilo, gerne tager bytte på samme vægt som den selv, så er børn ikke blandt havørnens fødeemner. Det er derimod ådsler, fisk, mindre pattedyr og fugle.

Oplev havørnene omkring Roskilde Fjord

Selvom yngletiden nu er skudt i gang, er der stadig rig mulighed for at opleve havørnen omkring Roskilde Fjord. Her sidder den majestætiske rovfugl typisk i toppen af træer, ved våger i isen eller svævende højt over området.

De bedste steder at kigge efter ørnen, er langs fjordens østlige kyst, fx fra Veddelev eller Jyllinge. Om vinteren, hvis der er is på fjorden, har Skovbroen ved Østskoven også vist sig at være en god lokalitet. Her har man tidligere kunnet se havørnen ved en våge i isen.

Er man rigtig heldig, vil man kunne se havørnen jage. Den store rovfugl har en helt særlig jagtteknik, når den går efter svømmefuglene på fjorden. Den flyver lavt nedover sit bytte gentagne gange og tvinger fuglen til at dykke. På den måde udmatter havørnen sit bytte, før den til sidst kan sætte kløerne i den udmattede fugl. 

Nationalparken og DOF inviterer til Ørnens Dag

Hvert år i februar afholder Dansk Ornitologisk Forening ”Ørnens Dag” på lokaliteter over hele landet. I år inviterer DOF Roskilde og Nationalpark Skjoldungernes Land sammen til Ørnens Dag ved Jyllinge den 24. februar.

Til arrangementet kan både de garvede fuglekiggere, nybegyndere og børnefamilier komme forbi til et godt ørne-kig gennem teleskoper, som vil stå klar. Er der ikke ørne i sigte, vil der i stedet blive stillet skarpt på gæs, ænder og andre fugle på fjorden.

Alle er velkomne til arrangementet, som foregår fra klokken 10 til 14 på Strandpromenaden 40 i Jyllinge den 24. februar.