Roskilde Fjord får flydende øer

Publiceret 10-10-2019

Øer skal tiltrække fjordens friluftsliv og skabe fred til ynglefugle.

Fremover bliver det muligt at nyde sin madpakke og medbragte kaffe på en af de to nye, flydende frilufts-øer i Roskilde Fjord. Foto: Anders Rugbjerg Hoppe

Et nyt initiativ fra Nationalpark Skjoldungernes Land skal sikre, at der fremadrettet både er plads til fugleliv og friluftsliv på Roskilde Fjord.

Roskilde Fjord er et af de mest anvendte områder, når det kommer til ”vådt” friluftsliv i Danmark. Og det lægger pres på fuglene, som nemt bliver forstyrret af surfere og andre sejlere, der bevæger sig tæt forbi eller går i land på fjordens øer.

Nationalparken vil derfor bygge to nye, flydende frilufts-øer, som kan fungere som tiltrængt hvileplads for surfere og sejlere – og samtidig aflede færdsel til øer og holme, hvor fuglene har brug for fred til at bygge reder, ruge og opfostre deres unger.

Øer placeres ved Elleore

De to nye, flydende øer bliver placeret med anker cirka 300 meter fra land. Den ene placeres en kilometer syd for øen Elleore og den anden 1 km nord for samme ø. 

Med de flydende øer får surfere, sejlere, roere og alle andre mulighed for at holde hvil, strække armene og drikke den medbragte kaffe med flot udkig udover nationalparkens enestående fjordlandskab.

Selve øerne bliver lækre – og mere end blot flydende badebroer. Fjordens surf- og kajakklubber har deltaget i udviklingen af øerne, som får afrundede kanter, greb til at komme op, sænkede fortøjnings pullerter, information om området og hvordan man skal forholde sig til fuglene. Og så bliver de beklædt med træ i forskellige sorter og mønstre, der skal give dem et flot udtryk.

Fra land vil de nye øer næsten ikke være synlige, idet de kun stikker omkring 25 centimeter op over vandoverfladen. Hver ø bliver 2,5 x 4,5 meter stor og markeres med bøje til at navigere efter.

Fugle får færre forstyrrelser

Kommunerne omkring fjorden har sagt ja til projektet, og Kystdirektoratet har givet tilladelse til idéen, som også bakkes op af fugleeksperter.

Idéen med øerne er nemlig at skabe et dejligt opholdssted på fjorden, som kan aflaste andre områder, hvor fuglene er særligt udsatte for forstyrrelser. Placeringen af øerne er derfor også nøje udvalgt i forhold til at aflaste Elleore, hvor der tidligere har været rapporteret en del uhensigtsmæssig færdsel – formentlig fordi den lille ø ligger midt i udsejlingen fra Roskilde Vig.

På Elleore finder man især mange ynglende knopsvaner og ederfugle, men der er blandt andet også rapporteret mere sjældne arter af ynglende havterner og toppet skallesluger.

Ligesom mange andre øer og holme i Roskilde Fjord er Elleore derfor omfattet af en særlig fredning i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli, hvor alle må holde en afstand på minimum 50 meter fra de fleste af fjordens øer og holme. Men Elleore er et så værdifuldt yngleområde, at man egentlig bør holde endnu længere afstand til øen.

Forstyrrelser koster fugleliv

Forstyrrelser har ofte alvorlige konsekvenser for ynglefuglene. Fx vil mange fugle allerede i marts vælge redepladser, og bliver de forstyrret i denne periode, vil de i værste fald opgive at yngle det år – eller søge mod andre områder, hvilket øger konkurrencen mellem individer og arter.

Forstyrrelser senere i ynglesæsonen kan betyde, at de rugende fugle flygter fra reden, og derved får rovfugle som fx sølvmåger nem adgang til æg og unger.

Nationalparken håber derfor, at øerne vil blive flittigt brugt i hele foråret og sommeren, sådan at fuglene kan få fred til at yngle.

Flydende øer klar til foråret

De flydende øer er lige nu ved at blive bygget. Det foregår i samarbejde med Produktionsskolen i Skibby.

Produktionsskolen vil både bygge øerne og hjælpe med at lægge dem ud til foråret, når fuglenes ynglesæson går i gang. Når sæsonen slutter, vil produktionsskolen igen tage øerne op, sørge for at reparere eventuelle skader og opbevare dem over vinteren indtil de igen skal ud og ligge.

I nationalparken har projektleder Mikkel Eeg været katalysator for projektet, som han håber, kan gøre en forskel for fuglene.

- Jeg håber, at vi med initiativer som dette kan gøre fjorden til et sted, hvor der er plads til både store og små, hvor mennesker fortsat kan nyde vandet og få indsigt i det fantastiske dyreliv, som udfolder sig derude, og som vi skal værne om. Når fx havternen er fløjet hele vejen fra Antarktis for at yngle på vores små øer i Roskilde Fjord, så fortjener den, at vi giver den fred til at gøre det, siger Mikkel Eeg.