Nyt Nationalparkråd nedsat

Publiceret 23-09-2019

21 rådsmedlemmer er udvalgt blandt de 61 indstillinger fra foreninger, organisationer og lokale.

Siden midten af august har foreninger, organisationer, erhverv og privatpersoner indstillet kandidater til rådet i Nationalpark Skjoldungernes Land. Resultatet var 61 indstillinger med i alt 41 forskellige kandidater.

Efter en grundig proces har nationalparkens bestyrelse nu nedsat et nyt råd på 21 rådsmedlemmer. Rådet er sammensat af kandidater med stor lokal opbakning og til sammen har de en særlig viden inden for alle nationalparkens fem indsatsområder.

- Bestyrelsen vil gerne takke for den store interesse i det nye nationalparkråd. Det viser et stort lokalt engagement. Det har været svært at vælge blandt de mange kompetente ansøgere, og vi håber, at dem som ikke har fået en plads i rådet stadig har lyst til at samarbejde med os på anden vis, siger Lars Vedsmand, bestyrelsesformand for Nationalpark Skjoldungernes Land

Både gengangere og nye ansigter

Fra det tidligere råd genopstillede 13 kandidater – og alle 13 har fået en plads i det nye råd. Både bestyrelse og sekretariat har været glade for samarbejdet de seneste tre år, det er derfor ifølge bestyrelsesformanden glædeligt, at så mange har haft lyst til at fortsætte arbejdet.

Hertil bliver otte nye rådsmedlemmer budt velkomne. De otte nye medlemmer vil bidrage med ny viden og udvide nationalparkens netværk.

Rådets første opgave bliver at vælge en formand og næstformand, der også får plads i nationalparkens bestyrelse. Det sker på rådets første møde, som afholdes i løbet af efteråret 2019. Nationalparkrådet skal overordnet rådgive bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Herudover bliver de enkelte rådsmedlem inviteret til at bistå med faglig viden i projekter inden for dit interesseområde.

Bred viden og lokal forankring

I udvælgelsen af det nye råd er der lagt vægt på en lang række parametre. Først og fremmest ønskede bestyrelsen en jævn fordeling af ekspertviden indenfor nationalparkens fem indsatsområder: Natur, kultur og kulturhistorie, friluftsliv, formidling, undervisning og forskning, samt lokalsamfund, erhverv og turisme.

Derudover har bestyrelsen blandt andet ønsket en jævn geografisk fordeling af rådsmedlemmer fra Roskilde Kommune, Lejre Kommune og Frederikssund Kommune.

Sammensætningen af nationalparkrådet er blevet som følger:

 • Bent Lund Hansen (Roskilde Omegns Lystfiskerklub)
 • Bente Skytte (Stigruppe Selsø Området)
 • Brian Petersen (Det Danske Spejderkorps)
 • Christella Bramford Christensen (Galleri Henochba)
 • Claus Christiansen (VisitRoskilde Aktørforening)
 • Claus Helweg Ovesen (Dansk Botanisk Forening)
 • Elisabeth Holm Nielsen (Herregårdsmuseet Selsø Slot)
 • Hans Aare (Jyllinge Holme Jagtforening)
 • Jesper Brandt (Roskilde Universitet)
 • Jesper Simonsen (Gershøj Fritidsfiskerforening, Jyllinge Fritidsfiskerforening, Roskilde Fritidsfiskerforening, Selsø Sogn Jagtforening, Jagtselskabet Østskov, Erhvervsfiskerne og Skibby-Gershøj Strandjagtforening)
 • Johan Scheel (Lejre Erhvervsforum)
 • Kaj Knudsen (Dansk Kano- og Kajakforbund)
 • Lars Holten (Sagnlandet Lejre)
 • Lisa Mai Wernerburg (Rosilde Oplevelseshavn)
 • Michael Donstrup (Danmarks Jægerforbund)
 • Mogens Petersen (Lejre Kunstforening)
 • Morten Alfatsen (Skibby Aktive)
 • Sten Asbirk (Biologiforbundet)
 • Søren Nielsen (Vikingeskibsmuseet)
 • Thomas Gayalokay (Danmarks Naturvejlederforening)
 • Tim Krat (Boserupgård Naturcenter)

Tilsammen udgør de 21 medlemmer nu det nye nationalparkråd – og det vil de gøre i cirka fire år frem indtil en ny bestyrelse udpeges af Miljøministeren i 2023.