Affalds-projekt får kæmpe bevilling

Publiceret 17-12-2019

Miljøministeriets Strandoprydningspulje har bevilliget 450.000 kroner til projektet Affaldsfri Fjord 2020, hvor frivillige samler affald langs Roskilde Fjord.

Der blev samlet mere end et ton affald langs Roskilde Fjord i 2019.

Nationalpark Skjoldungernes Land har sammen med Roskilde Kommune, Lejre Kommune og Roskilde Oplevelseshavn fået 450.000 kroner til projektet Affaldsfri Fjord 2020.

Projektet bygger videre på nationalparkens eksisterende strandoprydninger og betyder, at projektet kan vokse sig endnu større og mere synligt næste år.

I budgettet indgår blandt andet penge til koordinering af de mange frivillige indsamlere, markedsføring, plakater, gribestænger, handsker, veste, beach-flag, forplejning til indsamlere samt en større begivenhed i maj måned på Roskilde Havn med fokus på plastik og andet affald.

Mere end 1 ton affald samlet i 2019

Formålet med affaldsindsamlingerne er først og fremmest at forhindre, at fugle, fisk og andre dyr spiser farligt affald eller bliver fanget i det – og samtidig at sørge for et rent strandmiljø til glæde for de lokale beboere og besøgende.

Affaldsindsamlingerne langs Roskilde Fjord har allerede vist sig at være en rigtig god idé. Fordelt på de to affaldsindsamlinger i 2019 samlede frivillige 1.310 kg affald, hvoraf 65 procent var plastik.

I den enorme mængde affald langs fjorden var blandt andet 19.000 skodder, 384 dåser og 169 haglskåle.

I alt deltog 535 frivillige i de to affaldsindsamlinger, som nationalparken koordinerede i 2019.

Gør en forskel og vær med i 2020

Med den fornemme bevilling fra Miljøministeriets Strandoprydningspulje vokser projektet sig nu endnu større. Det betyder blandt andet, at affaldsindsamlingerne skal dække et større område, og derfor udvides antallet af strækninger også.

Tidligere har der været 8 indsamlingssteder, og det udvides nu til 13. Længden af de enkelte kyststrækninger varierer, men vil i gennemsnit være 2-3 kilometer. Med de nye strækninger betyder det også, at der bliver brug for flere frivillige tovholdere.

En frivillig tovholder er en, der har ansvaret for en strækning. Det indebærer først og fremmest at møde op på de to dage, hvor der er affaldsindsamlinger, og sørge for, at alle frivillige på strækningen får handsker, affaldssække og gribestænger.

Nationalparken hjælper med markedsføring, men de lokale tovholdere må meget gerne bidrage til at sprede budskabet om arrangementet i deres lokalområder. Alle, der har interesse i at blive tovholdere, kan kontakte nationalparkens naturvejleder Sofie Clauson-Kaas på email: Obfuscated Email.

Ud over tovholdere vil der også være brug for ekstra mange frivillige hænder, når affaldsindsamlingerne løber af staben. Og allerede nu kan man som interesseret sætte kryds i kalenderen søndag den 26. april klokken 10-12 og lørdag den 19. september klokken 10-12.

Desuden vil der være en særlig Affaldsfri Fjord-event lørdag den 30. maj ved Roskilde Havn. Dette arrangement kan du læse mere om i løbet af foråret her på nationalparkens hjemmeside eller på vores facebookside.