Nationalparken udgiver nyt magasin

Publiceret 27-05-2019

Magasinet bliver husstandsomdelt i næste uge

Borgere i Frederikssund, Lejre og Roskilde Kommune modtager nationalpark-magasin den 4. eller 5. juni.

Nationalpark Skjoldungernes Land blev indviet i 2015. Alligevel er mange stadig i tvivl om, hvad en nationalpark er. Derfor har nationalparkens bestyrelse besluttet at husstandsomdele et nationalpark-magasin.

Magasinet, som bliver omdelt i Frederikssund, Lejre og Roskilde kommuner skal give lokale mulighed for at lære nationalparken bedre at kende. Gennem hele magasinet vil man kunne læse historier fra nationalparken – og for hver historie lidt om de projekter, nationalparken arbejder med. 

Man vil også kunne finde masser af idéer til sommerferie-aktiviteter.

Min nationalpark

Nationalparkmagasinet har fået navnet ”min nationalpark”, fordi nationalparken er både din og min og vores. Den bliver til i en lang række af fællesskaber. Både de gamle fællesskaber, som eksisterede længe før nationalparken blev indviet – og nye fællesskaber, som nationalparken er med til at skabe.

Nationalparken kan kun udvikle sig, hvis folk, der bor i området, har lyst til at være med. Det er der heldigvis mange som har, og gennem de sidste fire år, har nationalparken oplevet mange gode samarbejder med dygtige folk, foreninger, lodsejere, kommuner og virksomheder i området.

Nationalparken fungerer som en katalysator, der er med til at sætte en langvarig, men målrettet udvikling af området i gang. En bæredygtig udvikling, som i én bevægelse kan løfte områdets natur, kultur og økonomi. 

Fællesskab baner vej

Formålet med et husstandsomdelt magasin er at skabe kendskab, medejerskab og stolthed over det område, der forbinder alle borgere i kommunerne omkring Roskilde Fjord. 

Håbet er, at et øget kendskab til nationalparken og dens projekter vil give endnu flere lyst til at bruge områdets natur og friluftsfaciliteter, være en aktiv del af nationalparken – og måske gå ind i samarbejder og fælles projekter.

Nationalpark-magasinet vil være tilgængeligt her på hjemmesiden fra slutningen af næste uge.

Læs magasinet