Nationalparken indgår fællesskab med Naturvejlederforeningen

Publiceret 29-05-2019

Nationalpark-sekretariatet og Naturvejlederforeningen flytter sammen på Ledreborg

Nationalparkens sekretariat byder Naturvejlederforeningen velkommen.

Fra 1. juni vil det ikke kun være sekretariatet for Nationalpark Skjoldungernes Land, som man finder på adressen Ledreborg Allé 2A. 

Den smukke, gamle inspektørbolig på Ledreborg Slot vil fremover også huse Naturvejlederforeningen.

Baggrunden for at flytte sammen er et formelt partnerskab og et godt samarbejde, og håbet er, at det nye kontorfællesskab vil danne grobund for et endnu tættere samarbejde med masser af fælles idéer, kreativitet og udviklingsmuligheder.

Nationalparken byder velkommen

I Danmark arbejder omkring 400 naturvejledere. Hver dag inspirerer de danskerne til at komme ud i naturen og udbreder kendskab til vores natur og dens processer. 

Naturvejlederforeningen repræsenterer de danske naturvejledere, og er derfor en god og vigtig samarbejdspartner for nationalparken, idét de har et stort og bredt kendskab til naturen, undervisning i naturen, friluftsliv og meget andet.

Det glæder derfor også nationalparkchef Anders Bülow, at Naturvejlederforeningen har takket ja til tilbuddet om at flytte ind i lokalerne på Ledreborg.

”Vi vil gerne samle viden og projekter omkring os, der har en forankring i natur og formidling. Nationalparken bliver stærkere af et miljø med flere organisationer omkring os. Nu starter vi med Naturvejlederforeningen, som vi har meget tilfælles med og håber, det kan styrke os begge,” siger Anders Bülow.

Krible Krable på Ledreborg

Hidtil har Naturvejlederforeningen ikke haft faste lokaler, men en stor bevilling fra Novo Nordisk Fonden til projektet Krible Krable giver nu foreningen mulighed for at ansætte to medarbejdere med arbejdsplads på Ledreborg.

Kari Hald bliver den første. Hun er uddannet naturvejleder og har tidligere været naturskoleleder på Avnø Naturcenter. Fra 1. juni rykker hun ind på Ledreborg for at begynde i sin nye stilling som projektleder for Krible Krable-projektet.

Over de næste fire år vil hun videreføre og udvikle Krible Krable-projektet, som er et projekt, Naturvejlederforeningen har kørt i en årrække i samarbejde med bl.a. DR Ramasjang. 

Projektets formål er at inspirere børn til at undersøge og udforske den nære natur og dens beboere gennem spændende aktiviteter, nysgerrighed, leg og læring. Det skal bl.a. ske via arrangementer i hele landet, udvikling af undervisningsmaterialer, konferencer, aktiviteter og TV-programmer.

Senere på året vil Naturvejlederforeningen og Kari Hald ansætte en projektmedarbejder, som også vil få kontorplads hos Nationalpark Skjoldungernes Land.

Naturvejlederforeningens formand, Jakob Walløe Hansen, glæder sig over foreningens etablering af et sekretariat hos nationalparken.

”Med et sekretariat for Krible Krable-projektet har vi et seriøst afsæt for at kunne etablere et fremtidigt foreningssekretariat, der vil kunne styrke foreningen i dens bestræbelser på at agere som en professionel organisation i fremtidens natur-glade samfund,” siger Jakob Walløe Hansen.