Nationalpark ønsker mere blåtoppet kohvede

Publiceret 16-10-2019

Nationalpark Skjoldungernes Land giver 20 sårbare plantearter et særligt tjek. En af dem er blåtoppet kohvede.

Blåtoppet kohvede får flotte gule blomster om sommeren. Dens øverste blade er violette. Det svenske navn er natt och dag, men svenskerne kalder den også svenska flaggan, fordi farverne kan minde om det svenske flag. Foto af Thomas Vestergaard-Nielsen.

Nationalparken har igangsat et projekt, som skal munde ud i små forvaltningsplaner for 20 udvalgte plantearter, der er sjældne og sårbare.

Det er Aglaja v/Eigil Plöger, som sammen med botaniker Søren Grøntved ser på de udvalgte arter. En af dem er den sjældne plante, blåtoppet kohvede, som vokser i nationalparken.

Myrer og græs hjælper blåtoppet kohvede

Blåtoppet kohvede er en enårig plante, der ligesom andre kohveder udvikler meget store frø. Frøene kan minde om hvedekorn, og deraf kommer navnet kohvede.

Den sjældne plante lever på næringsrig muldbund i lysåbne skove og i skovbryn. I Nationalpark Skjoldungernes Land finder man den ét sted tæt ved Særløse Overdrev. Her står der gerne flere planter sammen i mindre grupper. Det skyldes, at frøene ofte spirer tæt ved moderplanten.

Nogle frø bliver dog båret længere væk. Det sker, fordi frøene har nogle olielegemer, som er guf for myrer, som derfor gerne slæber af sted med de store frø.

Og det er ikke den eneste måde, hvorpå blåtoppet kohvede nyder gavn af andre organismer. Med roden skaber planten nemlig forbindelser med andre planters rødder. Det er typisk forskellige græsser, der derved må dele næringen med den snyltende kohvede.

Blåtoppet kohvede har gavn af høslæt

Blåtoppet kohvede er blot én af 20 sjældne arter, som Aglaja ser nærmere på i år. Projektet skal give nationalparken viden om, hvordan planterne trives, og hvordan man sikrer, at arterne fortsat kan leve i nationalparken – og meget gerne brede sig.

Biolog Søren Grøntved, som også sidder i nationalparkens bestyrelse for Danmarks Naturfredningsforening, glæder sig over projektet.

- Konkrete projekter, der bidrager til at bevare truede arter, er en af nationalparkens vigtigste opgaver. Overordnet er det et lille bidrag til at opfylde FN’s 17 verdensmål om sikring af biodiversiteten. Mere konkret er projektet med til i et godt samarbejde med lodsejere at gennemføre den nationalparkplan, som er vedtaget i Nationalpark Skjoldungernes Land, siger Søren Grøntved.

Når det kommer til blåtoppet kohvede, har Søren Grøntved og Aglaja allerede svaret på, hvordan man skal passe på den. Arten trives nemlig på områder, hvor der er høslæt i slutningen af august eller starten af september. Det betyder, at græsset bliver slået med le eller kratrydder, og det afslåede materiale fjernes, hvorved der bliver plads og lys til, at kohvedens frø kan spire og nye planter vokse frem næste år.

I nationalparken har ejeren af den jord, hvor blåtoppet kohvede vokser, endda haft succes med at få den sjældne plante til at brede sig. Efter et høslæt, han selv lavede for to år siden, spredte han høet ud på et tilgrænsende areal i håb om en øget udbredelse – og det var en succes.