Nationalpark genskaber naturområde ved Skov Hastrup

Publiceret 08-11-2019

Marker ved Skov Hastrup skal nu genskabes til det historisk spændende overdrevsområde, det engang var.

Som en del af projektet er et hegn sat op, således at kvæg og heste igen vil kunne græsse på området. Foto: Thomas Vestergaard-Nielsen

Nationalpark Skjoldungernes Land har igangsat et projekt på to private landejendomme ved Skov Hastrup. Ejerne drømte om at skabe mere natur på deres ejendomme, og nationalparken var med på idéen.

Det 10 hektar store område har tidligere været et spændende naturområde med en rig og varieret natur. De sidste mange år har arealet dog været dyrket og i dag ligger det hen i græs. 

Overdrev skal genskabes

Stednavne som Skov Hastrup Overdrev, Særløse Overdrev, Hejede Overdrev og Avnstrup Overdrev vidner om, at der tidligere har været vidtstrakte overdrev i området. Overdrev er en meget værdifuld naturtype, der typisk er opstået efter skovrydning og græsning med husdyr gennem årtier eller århundreder. Næsten alle overdrev er forsvundet i dag, fordi de har været lette at opdyrke eller tilplante. 

Målet med projektet ved Skov Hastrup er at genskabe det overdrev, der engang var på stedet. Forbilledet er det fredede Særløse Overdrev, som ligger lidt længere syd på. Nationalparken håber, at området på lang sigt vil opnå en ligeså høj naturværdi som dette sted. For at nå det mål, har nationalparken nu igangsat en række forskellige tiltag.

Allerede nu er der sat et hegn op, der skal omkranse det 10 hektar store område og gøre det muligt for kvæg og heste igen at gå og græsse på arealet. Senere skal der plantes små krat med bl.a. slåen, vilde roser, hvidtjørn og egetræer.

Projektet omfatter desuden etablering af tre vandhuller. De vil især gavne padder og vandlevende insekter, men også fugle og andre dyr vil få glæde af bassinerne.

Projekt øger biodiversitet

Endelig omfatter projektet også fritlægning af et gammelt stendige, som findes i den sydvestlige del af området i kanten af en lille skov. Fritlægningen er allerede gennemført, og det er primært ahorn, som voksede oven på stendiget, der er skåret ned. 

Stendiger er et godt levested for særlige planter og små dyr som fx insekter, padder, krybdyr, mus, brud og lækat. Ved at fritlægge stendiget får solens stråler adgang til at opvarme stenene, og det har betydning for de vekselvarme dyr som stålorm, snog og firben, som er afhængige af varmen.

Fritlægningen betyder også, at stendiget nu igen er synligt, og det samme er en række smukke, gamle egetræer, som før stod skjult bag ahornene på stendiget. 

Alt i alt vil de mange tiltag på marken ved Skov Hastrup betyde, at området igen bliver et varieret græsningslandskab med både vandhuller, krat, træer og stendige. Og denne variation i landskabet vil på sigt betyde en øget diversitet af både dyr og planter – og en skønnere naturoplevelse for vandrere. Det genskabte overdrevslandskab kan nemlig opleves fra Skjoldungestien, som går lige forbi arealet syd for Skov Hastrup.